Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Ζητά ενημέρωση για τον ΧΥΤΥ η Δήμαρχος Σουλίου (Παραμυθιάς) Σταυρούλα Μπραίμη

Ζητά ενημέρωση για τον ΧΥΤΥ
Η Δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραίμη, με αφορμή το σχεδιασμό για το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων και τη χωροθέτηση
Με αφορμή την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων αλλά και της σχετικής μελέτης η οποία διερευνά τα σχετικά σενάρια χωροθέτησης του νέου εργοστασίου με ΧΥΤΥ καθώς και την αξιοποίηση ή μη των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, η Δήμαρχος του νέου Δήμου Σουλίου, τάσσεται μεν υπέρ της ολοκληρωμένης αειφορικής και βιώσιμης λύσης στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, εκφράζει όμως την ανησυχία της στο σενάριο που θέλει το ΧΥΤΑ Καρβουναρίου να είναι ο μοναδικός που θα δέχεται τα υπολείμματα του εργοστασίου επεξεργασίας.
«Βεβαίως, η λειτουργία ενός εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων συμβάλει όχι απλά στην μείωση των ποσοτήτων προς τους ΧΥΤΑ αλλά και στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της διαλογής και της επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων και μετατροπής των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ», τονίζει η κ. Μραίμη.

Σχετικά με τη χωροθέτηση του νέου εργοστασίου και του νέου ΧΥΤΥ θα πρέπει, όπως λέει, να γίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση τα επιστημονικά κριτήρια, την κεντροβαρικότητα και την οικονομικότητα.
Στην μελέτη συγκεκριμένα, εξετάστηκαν σε γενικές γραμμές τα σενάρια χωροθέτησης του εργοστασίου καθώς και αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την κατασκευή ή όχι νέου ΧΥΤΥ. Επίσης στην συγκεκριμένη μελέτη κατόπιν εντολής της επιβλέπουσας αρχής δεν εξετάζετε ΚΑΘΟΛΟΥ το σενάριο αξιοποίησης και του ΧΥΤΑ Ελληνικού.
Δεδομένου ότι η χωρητικότητα στον ΧΥΤΑ Βλαχέρνας είναι περιορισμένη, ότι ο ΧΥΤΑ Κορύτιανης πλησιάζει στο τέλος της ζωής του, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν βλέψεις επέκτασής του, εκφράζει την ανησυχία της ότι ενδεχομένως ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου να υποδειχθεί σαν ο μοναδικός αποδέκτης των υπολειμμάτων που θα προέρχονται από το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων.
Θεωρεί ότι περιβαλλοντικά - διαχειριστικά - λειτουργικά κριτήρια επιβάλλουν για ευνόητους λόγους οι δύο μονάδες (εργοστάσιο επεξεργασίας Α.Σ.Α. και Χ.Υ.Τ. υπολειμμάτων) να κατασκευαστούν μαζί, ώστε να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής, αειφόρου και βιώσιμης Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.

Ερωτήματα και προβληματισμοί
Σε συνέχεια των παραπάνω, θέτει συγκεκριμένους προβληματισμούς και ερωτήματα σχετικά με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό στην Περιφέρεια Ηπείρου:
1.- Ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου χωροθετήθηκε και κατασκευάστηκε με τον ....γνωστό τρόπο και ακόμα επίσημα καμία αρμόδια αρχή δεν έχει πάρει θέση για πιθανές επιπτώσεις από την λειτουργία του σε μία τοπική κοινότητα με κύρια ενασχόληση την κτηνοτροφία. Θεωρούμε ότι περιβαλλοντικά - διαχειριστικά - λειτουργικά κριτήρια επιβάλλουν για ευνόητους λόγους η χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας Α.Σ.Α. να βρίσκεται σε χώρους Χ.Υ.Τ. Υπολειμμάτων, ώστε οι δύο μονάδες να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής, αειφόρου και βιώσιμης Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.
2.-Ενδεχόμενη αξιοποίηση του σαν τον μοναδικό αποδέκτη των υπολειμμάτων είναι δεδομένο ότι θα αυξήσει την ημερήσια εισερχόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων κατακόρυφα. Ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ έχει σχεδιαστεί να διαχειρίζεται όχι παραπάνω από 120-130 τόνους στερεών αποβλήτων/ημέρα. (Θα θέλαμε και καλύτερη παρουσίαση στην μελέτη της ημερήσιας εκτιμώμενης παραγωγής υπολείμματος από το εργοστάσιο).
Μπορεί λοιπόν λειτουργικά να εξυπηρετήσει αυξημένη είσοδο υπολειμμάτων; Το ενδεχόμενο αυτό έχει εξετασθεί ΜΟΝΟ από την πλευρά της χωρητικότητας του κυττάρου και όχι των υπολοίπων εγκαταστάσεων.
3.-Αυξημένες ποσότητες δεν σημαίνουν και αυξημένη περιβαλλοντική όχληση κάθε μορφής;
4.-Σχετικά με τον Καλλικράτη και τους νέους Δήμους, πως και από ποιόν ΧΥΤΑ θα εξυπηρετηθούν οι Δήμοι που προσχωρούν σε μεγαλύτερους; (Δ. Μαργαριτίου, Δ. Συβότων).
5.-Πως θα εξυπηρετηθεί η Διαχειριστική Ενότητα που αντιστοιχεί στον ΧΥΤΑ Κορίτιανης δεδομένου ότι η χωρητικότητα του κυττάρου εξαντλείται;
6.-Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για την επέκταση του και αν όχι, γιατί;
7.-Αν υπάρχει η σκέψη της εξυπηρέτησης της Ηγουμενίτσας και του Δήμου Φιλιατών από τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, έχει γίνει σχετική ενημέρωση στον Σύνδεσμο Διαχείρισης 2ης Διαχειριστικής Ενότητας ούτως ώστε να γνωμοδοτήσει αν αυτό είναι εφικτό; Αν εξυπηρετηθούν από το ΧΥΤΑ Καρβουναρίου ποια θα είναι η χωρητικότητα του την χρονική στιγμή που θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του εργοστασίου;
8.-Δοθείσης της οικονομικής συγκυρίας είναι δυνατό να εγκαταλείψουμε ένα έργο σύγχρονο και λειτουργικό (ΧΥΤΑ Ελληνικού) συνολικής δαπάνης ύψους 11.000.000. ΕΥΡΩ;
9.- Πως διαφυλάσσεται η άρτια λειτουργία όταν οι ΦΟΣΔΑ υπολειτουργούν, δεν εφαρμόζετε πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, υπάρχουν προβλήματα εσόδων και οι υποδομές για την μεταφόρτωση είναι ακόμη σε φάση μελετών;
10.-Δεν είναι περιβαλλοντικά ορθό να οδηγούνται τα υπολείμματα της Περιφέρειας Ηπείρου με αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, εξασφαλίζοντας έτσι την επιμήκυνση της ζωής τους και την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής τους όχλησης, αφού θα χειρίζονται μικρότερες ποσότητες από αυτές για τις οποίες έχουν κατασκευαστεί και περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί.

Ναι σε οριστική και βιώσιμη λύση
Συνοψίζοντας, τονίζει ότι είναι υπέρ μιας οριστικής, αειφορικής και βιώσιμης λύσης.
«Σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει αξιοποίηση μόνο του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», συνεχίζει και προσθέτει:
«Οι αντιρρήσεις μας σε κάτι τέτοιο δεν εξαντλούνται μόνο στην φιλοσοφία του NIMBY(not in my backyard). Πηγάζουν από τις αντικειμενικές δυσκολίες που θα προκύψουν κατά γνώμη μας. Επειδή θέλουμε να συνεισφέρουμε σε μία αειφορική και δίκαιη λύση.
Κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και στα πλαίσια της αειφορικής ανάπτυξης.
Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστούν προγράμματα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με διαλογή στην πηγή, αναφορικά με τα υλικά συσκευασίας και τα οργανικά απορρίμματα.
Σε κάθε περίπτωση θεωρώντας απαραίτητη για ένα τόσο σοβαρό θέμα, την γνωμοδότηση από το δημοτικό συμβούλιο μετά από ενημέρωση αυτού από τους μελετητές και κάθε αρμόδιο, παρακαλούμε να μας δοθεί η χρονική δυνατότητα να κάνουμε τα δέοντα», καταλήγει.
http://thesprotia-news.blogspot.com/2011/01/blog-post_1662.html