Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Που διανυκτερεύσατε μετά το πέρας του χορού, κυρία δασκάλα;


Πού διανυκτερεύσατε μετά το πέρας του χορού, κυρία δασκάλα;
Της Δέσποινας Μηλιώνη (Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
Πριν από λίγες ημέρες έπεσε στην αντίληψή μου διαδικτυακά έγγραφο με το οποίο ο επιθεωρητής της περιοχής Φιλιατών, εν έτος 1963, καλεί τη δασκάλα να απολογηθεί γιατί τόλμησε να πάει σε ένα χορό με κάποιο κύριο!
Αρχικά μου φάνηκε διασκεδαστικό το περιεχόμενό του, στη συνέχεια όμως αναρωτήθηκα αν εκείνη η πραγματικότητα είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα και από αυτή που θα έχουμε στο... άμεσο μέλλον.
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Αρ. πρωτ. 91
Εν Φιλιάταις τη 15-1-63
Π Ρ Ο Σ: Την δημοδιδασκάλισσαν του σχολείου Κεραμίτσης Κ. Σταυρούλα Πυλιώτου (μέχρι σήμερα διατελέσασαν εν αποσπάσει εις σχολείον Αγίου Νικολάου).
Έχοντες υπ΄ όψιν τα αναγραφόμενα εις την υπό σημερινήν ημερομηνίαν τηλεγραφικήν αναφοράν σας, γνωρίζομεν εις υμάς ότε η προ τριημέρου (12ην τρέχοντος μηνός και ημέραν Σάββατον) επιδειχθείσα εκ μέρους σας επαίσχυντος συμπεριφορά επροξένησεν εις ημάς τε, ως Νόμω εντεταλμένον δια την παρακολούθησιν και τον έλεγχον των πράξεών σας ως δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και εις την ευυπόληπτον κοινωνίαν της πόλεως Φιλιατών οδυνηράν εντύπωσιν.
Διερωτώμεθα: Κατά ποίαν λογικήν, Διδασκάλισσα υμείς, έχετε το δικαίωμα να περιφρονήτε ασυστόλως και ανερυθρυριάσθως το Δημόσιον αίσθημα και να περιέρχησθε νύκτωρ τη συνοδεία ανδρός ουδεμίαν επισήμως έχοντος θεμιτήν σχέσιν με υμάς και δι΄ ιδιωτικού του αυτοκινήτου την περιοχήν της περιφερείας μας και να προσέρχησθε μετ΄ αυτού εις δημόσιον χορόν (ως ο προχθεσινός) εις την Λέσχην φρουράς Φιλιατών;
Εις ποίαν πώρωσιν άραγε έφθασεν η συνείδησία σας, όταν προσερχόμενη εις τον εν λόγω δημόσιον χορόν μετά του εν λόγω ανδρός καταλαμβάνητε θρασύτατα μετ΄ αυτού θέσιν εις τράπεζαν γειτονικήν προς την του προϊσταμένου Επιθεωρητού σας και παραλείπητε και την στοιχειωδεστέραν εκδήλωσιν κοινωνικής αγωγής, την του χαιρετισμού προς αυτόν;
Ποίος σας έδωσε το δικαίωμα να διασύρητε κατά τον επαίσχυντον αυτόν τρόπον την υπόληψιν και την τιμήν της εναρέτου οικογενείας των Διδασκάλων μου;
Πού κατεχωρήσατε τας επί ώραν μακράν και κατ΄ επανάληψιν απευθυνθείσας προς το άτομόν σας εκ μέρους υμών νουθεσίας και συμβουλάς επί του ιδίου θέματος της συμπεριφοράς σας;
Πώς είναι δυνατόν να έχωσι πλέον εμπιστοσύνην εις την διαδασκάλισσαν των αθώων τέκνων των οι ταλαίπωροι κάτοικοι του χωρίου Άγιος Νικόλαος, όταν παρακολουθούν μετά βδελυγμίας τας ανόμους νυκτερινάς δι΄ αυτοκινήτου περιπλανήσεις σας; Κατόπιν τοων ανωτέρω και συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 131,132,160 και 161 του Νόμου 1811/51 καλούμεν υμάς, όπως εντός εικοσιτετραώρου από λήψεως παρούσης απολογηθήτε εγγράφως αναφέρουσα τους λόγους του ως ανωτέρω ολισθήματός σας.
Εν τη περί ής ο λόγος απολογία σας δέον όπως δώσητε απόκρισην και εις τα εξής ερωτήματα:
1. Πού διανυκτερεύσατε από της 3ης μετά μεσονύκτιον ώρας και μετά το πέρας του χορού;
2. Πώς απεμακρύνθητε εκ της έδρας σας άνευ αδείας της υπηρεσίας και
3. Αναφέρατε εις τον κ. Διευθυντήν του σχολείου σας περί της απομακρύνσεώς σας εκ της έδρας, περί του σκοπού της εις Φιλιάτες ελεύσεώς σας και περί του τρόπου και χρόνου αναχωρήσεως και επανόδου σας.
Ο επιθεωρητής
Αναστάσιος Χ. Γκόβελας»
Μπορεί να μην καλεστεί η δασκάλα σήμερα σε απολογία γιατί δέχτηκε μια ανδρική παρουσία για παρέα της και με αυτό σκανδάλισε την τοπική κοινωνία αλλά πόσο μακριά είμαστε από το να καλεστεί σε απολογία και να τεθεί σε διαθεσιμότητα γιατί έχει συζυγικές ή οικονομικές διαφορές;
Τέτοιου είδους φαινόμενα έχουν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται στον ορίζοντα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του εκπαιδευτικού από το Λύκειο Πελοπίου Ηλείας που τέθηκε «αυτοδίκαια» σε αργία επειδή μηνύθηκε από κάποιον με τον οποίο είχε οικονομικές διαφορές, καθώς πραγματοποιήθηκε η υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 4057/2012 «περί διαθεσιμότητας, αργίας ένεκα ανάρμοστης συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας», σε συνδυασμό με το Ν.4093/2012.
Το ίδιο συνέβη και με νηπιαγωγό στη Μυτιλήνη, εξαιτίας αντιδικίας με εργολάβο οικοδομών από τον οποίο αγόρασε ένα σπίτι (η συγκεκριμένη νηπιαγωγός, μάλιστα, είναι σύζυγος βουλευτή της Ν.Δ.). Πρόσφατα δάσκαλος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λάρισας για παιδιά με αυτισμό παραπέμφθηκε από το διευθυντή Π.Ε. Λάρισας στο πειθαρχικό συμβούλιο με την ίδια κατηγορία και κινδυνεύει να τιμωρηθεί με την ποινή της απόλυσης διότι συμμετέχοντας στη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 2012 στη Λάρισα, συνελήφθη αναίτια από τις αστυνομικές δυνάμεις και παραπέμφθηκε σε δίκη με την ψεύτικη, σύμφωνα με τον ίδιο, κατηγορία της αντίστασης κατά της αρχής. Και τα παραδείγματα συνεχώς αυξάνονται…
Μπροστά στην υλοποίηση της απόφασης της Τρόικας για απολύσεις στο δημόσιο, η Κυβέρνηση ρίχνει τη ρετσινιά του επίορκου στιγματίζοντας ανθρώπους και υπολήψεις. Έτσι φτάσαμε σε σημείο που είμαστε όλοι εν δυνάμει επίορκοι, καθώς όλοι μπορεί να έχουμε ή να αποκτήσουμε κάποια αστική διαφορά, κινδυνεύει να ποινικοποιηθεί ο συνδικαλισμός και το αναπόσπαστο δικαίωμα της συμμετοχής σε απεργίες και συλλαλητήρια και κοντεύουμε να μετατραπούμε σε φοβισμένα ανθρωπάκια που κοιτούν μονάχα τη δουλειά τους. Και όλα αυτά τώρα που θα έπρεπε να υψώσουμε το ανάστημά μας. Τώρα που θα έπρεπε να τους δείξουμε πως δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο τέτοιου είδους πολιτικές. Τώρα που το ποτήρι έχει ξεχειλίσει.
Το κράτος τότε, όπως και σήμερα, φροντίζει να έχει υπό πλήρη έλεγχο τους εκπαιδευτικούς, τους δημοσίους υπαλλήλους, την κοινωνία γενικότερα. Τα ερωτήματα που τίθενται από τον επιθεωρητή αποδεικνύουν ακριβώς αυτό. «Πώς απεμακρύνθητε εκ της έδρας σας άνευ αδείας της υπηρεσίας; Αναφέρατε εις τον κ. Διευθυντήν του σχολείου σας περί της απομακρύνσεώς σας εκ της έδρας, περί του σκοπού της εις Φιλιάτες ελεύσεώς σας και περί του τρόπου και χρόνου αναχωρήσεως και επανόδου σας;». Ουσιαστικά επιδιώκεται να ασκείται απόλυτη εξουσία επάνω στον εργαζόμενο, ο οποίος επιβάλλεται να δίνει αναφορά στον προϊστάμενό του για κάθε του κίνηση, ακόμα και για γεγονότα που, σαφώς, αφορούν προσωπικά δεδομένα. Το ίδιο επιδιώκεται και σήμερα. Ο πλήρης, δηλαδή, έλεγχος των πολιτών.
Πόσο υποκριτικά φαντάζουν όλα; Το κράτος, άραγε, δε γνωρίζει πόσοι και ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πράττουν σωστά τη δουλειά για την οποία προσλήφθηκαν; Τόσα χρόνια οι πολιτικές ηγεσίες κλείνουν τα μάτια σε φαινόμενα διαφθοράς δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι επιλογή και όχι τυχαίο γεγονός. Κάνοντας τα στραβά μάτια σε κάποιους τελωνειακούς, εφοριακούς, γιατρούς, πολεοδόμους (και όχι μόνο) που ΄΄τα παίρνουν΄΄ κάτω από το τραπέζι, τους κρατούν στο χέρι και τους χειρίζονται, όποτε αυτό απαιτείται.
Είναι πολιτική επιλογή η μη καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό φαίνεται ακόμα πιο έντονα σήμερα. Σήμερα που χρησιμοποιείται η κατάσταση αυτή για να απολυθούν, όχι φυσικά οι κάποιοι λίγοι ανάξιοι και ΄΄λερωμένοι΄΄ υπάλληλοι αλλά 150.000 άνθρωποι. Θα τσαλαπατηθεί η αξιοπρέπειά τους, θα τους φορεθεί η ταμπέλα του επίορκου και θα μείνουν χωρίς δουλειά και ελπίδα, αφού στην υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της χώρας δεν προβλέπεται να καταφέρουν να βρουν μια άλλη εργασία. Όλο αυτό, βέβαια, δουλεύεται στην κοινωνία από τα κανάλια, τις εφημερίδες και την Κυβέρνηση εδώ και αρκετά χρόνια με παραδείγματα ΄΄ποταπών υπαλλήλων που πληρώνει ο κοσμάκης για να κάθονται΄΄ και με την εμφύτευση μιας ανούσιας κόντρας και έχθρας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Τα αντανακλαστικά της κοινωνίας, παρ’όλα αυτά, αποδεικνύονται αργά, έως σχεδόν ανύπαρκτα. Βρισκόμενος σε λήθαργο, ο λαός ανέχεται και υποτάσσεται και με αυτή τη στάση ουσιαστικά συναινεί. Συναινεί στην πολιτική της φτωχοποίησης και εξαθλίωσης των ανθρώπων, της εξαφάνισης του κοινωνικού κράτους, της παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, του ξεπουλήματος της περιουσίας του. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί, όμως, μόνο όταν ο ίδιος αποφασίσει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του.
Όταν συνειδητοποιήσει πως το σενάριο ενός σούπερ σωτήρα που θα έρθει από το πουθενά και θα φέρει τη λύτρωση, δεν μπορεί να είναι άλλο από ένα παραμύθι για μικρά παιδιά ή ανόητους. Όταν αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και τους συσχετισμούς και δεν αρκεστεί στην απλή ανάθεση της επίλυσης κάθε προβλήματος αλλά ασκήσει πίεση, δουλέψει συνδιαμορφώνοντας απόψεις, οργανωθεί. Τότε και μόνο τότε, ο κάθε επιθεωρητής στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό αυτής της χώρας, θα αποδυναμωθεί και θα μπορέσουμε με αξιοπρέπεια να δουλέψουμε τη λύση του προβλήματος.

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Ο Αργυρός στους Φιλιάτες με τον Τούρκο πρέσβη, και ο Δαυίδ της Coca Cola στα σύνορα με Αλβανία


Ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΕΣΒΗ ΚΑΙ Ο ΔΑΥΒΙΔ ΤΗΣ COCA COLA ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΑΛΒΑΝΙΑ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η εικόνα του άνδρα με τα γυαλιά μυωπίας [φωτο] δεν θα σας θυμίζει τίποτε πλέον, είναι όμως ο άλλοτε πανίσχυρος πρόεδρος του ΣΕΒ και μετέπειτα ευρωβουλευτής της ΝΔ Στέλιος Αργυρός. Είκοσι χρόνια μετά το κλείσιμο των κλωστηρίων Φιλιατών (… συνώνυμα της Πειραϊκής Πατραϊκής) επανεμφανίστηκε στα Ελληνοαλβανικά σύνορα της Θεσπρωτίας.
Ο κ. Αργυρός που το 1993 ως βιομήχανος άφησε χωρίς δουλειά καμία τριακοσαριά εργαζόμενους, ξαναεπέστρεψε μέσω ΕΣΠΑ λένε οι πληροφορίες, για να μετατρέψει τις ίδιες εγκαταστάσεις σε εργοστάσιο ανακύκλωσεις πλαστικών. Μαζί του όμως και σε μια περιοχή όπου την «διεκδικούν» Αλβανοί εθνικιστές [βλέπε «Τσαμουριά»] έφερε και τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα Kerim Uras.
Η Άγκυρα, σημειωτέον έχει «αδελφικές» σχέσεις με τα Τίρανα, ενώ στη μετά Χότζα εποχή Τούρκοι αξιωματούχοι βάζουν συστηματικά πλάτη στις αξιώσεις του Αλβανικού καθεστώτος, που τους παραχώρησε ακόμη και νησί πέριξ των θαλασσίων υδάτων της Αυλώνας, για να νομιμοποιήσει και να κόβει το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό βόλτες ανάμεσα σε Ιταλία και Ελλάδα.
Και το βασανιστικό ερώτημα είναι τι θα μπορούσε να εξυπηρετεί η επίσημη παρουσία του ξένου διπλωμάτη σε μια πολυμέτοχη επένδυση στα Ελληνοαλβανικά σύνορα;
Ακόμη βεβαίως βεβαίως και ο πιο ανυποψίαστος δεν θα μπορούσε επίσης να μην αναρωτηθεί γιατί στα εγκαίνια παραβρέθηκε αυτοπροσώπος και ο πολυεκατομυριούχος μεγαλομέτοχος της Coca Cola Δαυβίδ, που συμμετέχει στο νέο εγχείρημα Αργυρού με μόλις 10% σε εταιρικά ποσοστά.
«Μα καλά, για κοτζάμ Δαυβίδ δεν στάθηκε εμπόδιο ούτε ο πολύστροφος δρόμος για να φθάσει στους Φιλιάτες;» ακούστηκε να λέει πολιτικός παράγοντας που είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό …
Αυτό πάντως δεν μοιάζει με επένδυση αλλά με «θρίλερ» αφού άκρως αξιόπιστη πηγή μας επεσήμανε πως ο κ. Δαυβίδ συνόδευε μάλιστα τον Τούρκο πρέσβη και τον είχε πιάσει κάποια στιγμή και «αγκαζέ» προφανώς για να τον κάνει να νιώσει οικειότητα με την περιοχή και το περιβάλλον ..!
Μα αν δεν κάνουμε λάθος όμως ο κύριος Δαυβίδ δεν είναι Κυπριακής καταγωγής; Αν όχι ας μας συγχωρέσει …
Οι επίσημοι καλεσμένοι πάντως [δήμαρχοι, φορείς κτλ] έμειναν με την απορία για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτήν την επένδυση στην οποία έδωσε το «παρόν» ο μεγαλοβιομήχανος Δαυβίδ και ο μοναδικός ξένος πρέσβης στην Ελλάδα και μάλιστα Τούρκος! Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της ακριτικής περιοχής αναρωτιούνται από πού μπορεί να εκπορεύεται αυτός ο … ξαφνικός έρωτας του κυρίου Αργυρού με τους Φιλιάτες και από την στιγμή που είχε αποχωρήσει πριν 20 χρόνια με εντυπώσεις που κανείς δεν θα θέλει να θυμάται.
Τις ίδιες αναμνήσεις από τα κλωστήρια, έχουμε και εμείς απ’ όταν πηγαίναμε μικροί σχολείο ...!

H Hγουμενίτσα αποφασίζει για το φράγμα των Φιλιατών;


Ενημέρωση για το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Καλαμά, στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, πρόκειται να ενημερώσει σήμερα Τετάρτη στις 19.00, για το σχεδιαζόμενο Υδροηλεκτρικό έργο στον Καλαμά, η επενδύτρια εταιρεία, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας.
Η ενημέρωση αυτή προκαλεί ένταση στις σχέσεις των Δήμων Φιλιατών και Ηγουμενίτσας, αφού το σχεδιαζόμενο φράγμα δεν εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Όπως είναι γνωστό, οι φορείς και οι κάτοικοι των παρακαλάμιων Τοπικών Διαμερισμάτων έχουν ήδη ταχθεί κατά της δημιουργίας του φράγματος ενώ ο Δήμος Φιλιατών, έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά, σε αντίθεση με το Δήμο Σουλίου που παρείχε θετική γνωμοδότηση.
-
-
-
Η Ηγουμενίτσα αποφασίζει για το φράγμα των Φιλιατών
Μπορεί η Ηγουμενίτσα να έχει ανοιχτά δεκάδες θέματα και προβλήματα, πολλά εκ των οποίων δεν συζητήθηκαν ποτέ στο δημοτικό συμβούλιο, το σώμα όμως κατά τη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση, έδειξε τη μέγιστη μεγαλοψυχία του.Συζήτησε κι αποφάνθηκε για την ανάπτυξη του όμορου Δήμου Φιλιατών η οποία θα επιτευχθεί με ένα υδροηλεκτρικό.Κι όχι ένα οποιοδήποτε υδροηλεκτρικό.Το ίδιο που θέλει και ο Δήμος Σουλίου, επίσης για να αναπτύξει τους όμορους Φιλιάτες, παρότι θα καταπνίξει τεράστιες εκτάσεις της περιοχής των Φιλιατών.
Και μπορεί, το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών, να αποφάνθηκε κατά της συγκεκριμένης υδροηλεκτρικής μονάδας, η πλειοψηφία όμως του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, δεν είχε ενδοιασμούς και όπως διεφάνη από τη δίωρη συζήτηση θεωρεί, ότι το υδροηλεκτρικό αυτό έργο θα δημιουργήσει ανάπτυξη στην περιοχή... Βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας είχε την τύχη (όπως και αυτό του Σουλίου λίγο καιρό νωρίτερα) να ενημερωθεί από την επενδύτρια εταιρεία.Αντίθετα,ο θιγόμενος από το έργο Δήμος Φιλιατών, ουδέποτε είχε αυτή την τιμή.Τι κι αν οι κάτοικοι της περιοχής, με ψήφισμά τους λένε όχι στο φράγμα..., τι κι αν ο Πρόεδρος του ΤΔ Γολάς Φιλιατών ανέπτυξε τις ασυνέπειες της μελέτης στο ΔΣ, τι κι αν ο σύλλογος προστασίας περιβάλλοντος διατύπωσε τις ενστάσεις των φορέων και των κατοίκων.
Η δημοτική αρχή της Ηγουμενίτσας που ξέρει καλύτερα, θεωρεί ότι με το φράγμα αυτό "θα αποκτήσουν αξία οι περιουσίες τους, αφού θα αποζημιωθούν κι όλας".Λίμνη να γίνει λοιπόν, το προστατευόμενο φαράγγι του Καλαμά, για να εισπράτει 2 εκ. ευρώ ετησίως μια ιδιωτική εταιρεία, από τα οποία θα αποδίδει ως ανταποδοτικά 40 χιλιάδες στο Δήμου Σουλίου.Στο Δήμο Ηγουμενίτσας δεν έγινε - ακόμα - γνωστό τι θα δίνει...εκτός αν τους υποσχέθηκαν μεγάλα ποσοστά.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Συγκρότηση ΠΑΑΣ στην Ηγουμενίτσα


Συγκρότηση ΠΑΑΣ στην Ηγουμενίτσα
Στις 19 Απρίλη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μετά από ανοιχτό κάλεσμα για συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις και την ανάγκη συγκρότησης Πρωτοβουλίας για μια Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία στην Ηγουμενίτσα.
Στη συζήτηση συμμετείχαν εργαζόμενοι και άνεργοι, αγρότες και νεολαίοι φοιτητές στο ΤΕΙ της πόλης.
Η κουβέντα ανέδειξε την ανάγκη κίνησης και αντίστασης τόσο για ζητήματα που αφορούν πλευρές της επίθεσης και συνέπειες στον τόπο μας, στους εργαζόμενους και νεολαίους όπως ανεργία και ελαστικές μορφές εργασίας, απολύσεις, κλείσιμο τμημάτων του ΤΕΙ, νοσοκομείο στο Φιλιάτι, υδροηλεκτρικό στον Καλαμά κ.λπ., όσο και για ζητήματα που αφορούν τη στάση του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας απέναντι στους κινδύνους που πηγάζουν από τους σχεδιασμούς και τους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών και το βάθεμα της εξάρτησης της αστικής τάξης..
Ιδιαίτερα τονίστηκε η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα της αντιιμπεριαλιστικής πάλης και η ενίσχυση αυτής της κατεύθυνσης μέσα στο κίνημα. Αναπτύχθηκε ακόμα προβληματισμός για την ανάγκη να ανοιχτεί η Πρωτοβουλία στην περιοχή μας και να συνδεθεί με τον κόσμο έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο δράσης και παρέμβασης στα χέρια του.
Τέλος από τους συναγωνιστές που δήλωσαν τη συμμετοχή τους και τη στήριξη σ' αυτή την προσπάθεια πλαισιώθηκε μια ανοιχτή επιτροπή η οποία δεσμεύτηκε να καλέσει σε σύντομο διάστημα σε μια κουβέντα που θα επιχειρήσει να εξειδικεύσει σε θέματα και σε τρόπους δράσης

Μαθαίνω για την Ιστορία της Ηγουμενίτσας


Μαθαίνω για την Ιστορία της Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)
Στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας (Project) με τίτλο "Μαθαίνω για τα ΜΜΕ. Δημιουργώ Ηλεκτρονική Εφημερίδα" και με αφορμή το αφιέρωμα που έχει αναλάβει μία εκ των συντακτικών ομάδων με θέμα την Ιστορία της πόλης μας, πραγματοποιήθηκε ομιλία και συζήτηση με τον Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, κ. Χίσσα Ευάγγελο.
http://www.youtube.com/watch?v=Lj0aM5kH2FA&feature=player_embedded#!

Ή εμείς ή η Χρυσή Αυγή λέει η Π.Σ.Ε.


Ή εμείς ή η Χρυσή Αυγή
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος με επιστολή προς τον Δήμο Σουλίου ζητά να μην προσκληθεί στις φετινές εκδηλώσεις «Γιορτές Σουλίου» η Χρυσή Αυγή, αλλιώς θα απέχει η ίδια.
Αναλυτικά, η σχετική επιστολή έχει ως εξής:
Προς τη Δήμαρχο Σουλίου
Κα Σταυρούλα Μπραϊμη-Μπότση
Εις Παραμυθιά Θεσπρωτίας.
Αθήνα 23 Απριλίου 2013.
Κυρία Δήμαρχε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στη συνεδρίαση της 22 Απριλίου 2013, συμπεριέλαβε ως θέμα ημερήσιας διάταξης και την συμπεριφορά της «χρυσής αυγής» κατά τις περυσινές γιορτές του Σουλίου , στις οποίες , με την παρουσία της , τις πράξεις της και τις εκφράσεις των μελών της επεδίωξε και πέτυχε να μολύνει τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής του έπους των Σουλιωτών. Εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον ηρωϊσμό , την αυτοθυσία για την πατρίδα και τη λευτεριά . Ιδέες που ούτε κατά διάνοια προσεγγίζει το φασιστικό αυτό πολιτικό μόρφωμα.
Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η «χρυσή αυγή» είναι ο πολιτικός φορέας που εκφράζει το ναζισμό και το φασισμό στη χώρα μας , ο οποίος αποτελεί το αποσταγμένο και αποκρυσταλλωμένο σύστημα στόχων και πεποιθήσεων του πλέον αντιανθρωπιστικού καθεστώτος.
Σταθερή και μόνιμη επιδίωξή της είναι η διείσδυση και επικράτηση των φασιστικών ιδεών , αντιλήψεων και πρακτικών , καθώς προτιμούν τον εθνικιστικό , ρατσιστικό και μισαλλόδοξο μονόλογο τον οποίο επιβάλλουν δια του τραμπουκισμού.
Δυστυχώς σήμερα λόγω της οδυνηρής πραγματικότητας που βιώνει ο λαός μας , τον οποίο χωρίς να το θέλει και δίχως να το ξέρει οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού , η «χρυσή αυγή» βρίσκει αποδέκτες και ανάμεσα στους δικαιολογημένα οργισμένους και αγανακτισμένους νέους μας.
Ως υπεύθυνοι φορείς έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε αυτό το τμήμα της νεολαίας μας, που είναι το μέλλον της χώρας μας, να ταυτίζει τον εαυτό της με ένα φασιστικό, ναζιστικό παρελθόν και με ένα εξ ίσου αποκρουστικό νεοναζιστικό παρόν και μέλλον.
Πρέπει λοιπόν όλοι μας να συμβάλλουμε ενωτικά και αποφασιστικά στην εξάλειψη του βρωμερού, δολοφονικού και απάνθρωπου φαινομένου που λέγεται «χρυσή αυγή».
Για όλους τους παραπάνω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε, εκτιμώντας και την δική σας δημοκρατική ευαισθησία να ζητήσει από εσάς, που είστε η διοργανώτρια των εορτών του Σουλίου, να μη προσκαλέσετε κατά τις επικείμενες εκδηλώσεις που θα γίνουν τη 26 Μαϊου 2013 , το εν λόγω κόμμα , είτε τοπικό ή περιφερειακό εκπρόσωπό του. Σε αντίθετη περίπτωση, σας δηλώνουμε ότι η Οργάνωσή μας που συμμετέχει κάθε χρόνο, δεν θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκδηλώσεις.

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Οι άγριοι, οι διανοούμενοι, και οι άγριοι διανοούμενοι


Οι άγριοι, οι διανοούμενοι και οι άγριοι διανοούμενοι
Όταν λέμε ότι «χρειάζεται παιδεία» και καλούμε τους νοσταλγούς του Χίτλερ να διαβάσουν ιστορία, ξεχνάμε το θεμελιώδες δίδαγμα μιας αριστουργηματικής σκηνής από το «Κουρδιστό Πορτοκάλι» του Κιούμπρικ: Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του κεντρικού ήρωα, τον υποχρεώνουν να μελετήσει τη Βίβλο, κι εκείνος τη διαβάζει ικανοποιημένος και ταυτίζεται με τον Ρωμαίο στρατιώτη που μαστιγώνει τον Χριστό. Γιατί; Διότι ποτέ η μόρφωση δεν εγγυάται τα...ηθικά συμπεράσματα.Με άλλα λόγια, το ερώτημα δεν είναι «τι ξέρω;», κατά τη γνωστή σειρά των γαλλικών βιβλίων που μεταφράζονταν κάποτε και στα Ελληνικά. Η γνώση, η ανάγνωση, η καταβύθιση στα ιστορικά ερωτήματα της ερμηνείας του παρελθόντος, ποτέ δεν αρκούν για να οδηγήσουν κάποιον κοντά στις δικές μας πολιτικές ή ηθικές προτιμήσεις. Υποψιάζομαι ότι υπάρχουν αρκετοί φασίστες που έχουν να επιδείξουν πολύ συστηματικότερη ενασχόληση με την ιστορία απ’ ό,τι εγώ και φαντάζομαι επίσης ότι ο Ιωάννης Κωτούλας έχει διαβάσει περισσότερα βιβλία από μένα για το Άουσβιτς. Είναι το αγαπημένο του θέμα, θα μπορούσε να πει κανείς.Η διαδεδομένη πλάνη που συνδέει τη μόρφωση με την ηθική έχει δεχθεί αρκετά και πολύ σοβαρά πλήγματα. Η διάκριση σε κοινωνίες «αγρίων» και κοινωνίες «πολιτισμένων» προϋποθέτει ότι ο πολιτισμός μας είναι το αντίθετο της αγριότητας, σαν να μην ξέρουμε καλά πως τα υψηλότερα επιτεύγματα του πολιτισμού είναι απολύτως συμβατά με τη μεγαλύτερη αγριότητα. Το λάθος του Ρουσώ ήταν ότι θεώρησε συλλήβδην ευγενέστερους τους ανθρώπους των φυλετικών κοινωνιών. Δεν έχουμε κανέναν λόγο σήμερα να υποστηρίξουμε το αντίθετο σφάλμα: οι εγγράμματες κοινωνίες μας είναι ικανές για αγριότητες που θα έκαναν κάποιους πρωτόγονους να φρίξουν.Ο Μονταίνιος, γράφοντας πολύν καιρό πριν την επιστήμη της ανθρωπολογίας, μιλά για μια μέθοδο θανάτωσης που χρησιμοποιούσαν οι Πορτογάλοι, θάβοντας το θύμα μέχρι τη μέση και ρίχνοντας βέλη στο μέρος του κορμιού που βρισκόταν πάνω από τη γη. Αφού περιγράψει τον θαυμασμό των «αγρίων» γι’ αυτή την πρακτική, που έσπευσαν να τη μιμηθούν, αποφαίνεται πως ξεπερνάμε τους πρωτόγονους σε κάθε είδους βαρβαρότητα και μάλιστα υπό τον μανδύα της ευλάβειας και της θρησκείας. Περιγράφει μετά την επίσκεψη μιας αντιπροσωπείας από τρεις «αγρίους» στον Κάρολο Θ΄ στη Ρουέν. Ο βασιλιάς τούς μίλησε για αρκετή ώρα και τους έδειξε την πόλη και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της. Όταν μετά τους ρώτησε να του πουν τη γνώμη τους, είπαν ότι τους φαίνεται περίεργο που τόσοι ψηλοί άνδρες, δυνατοί και οπλισμένοι (προφανώς οι Ελβετοί σωματοφύλακές του) δέχονταν να τους κυβερνά ένα παιδί. Επίσης τους έκανε εντύπωση ότι κάποιοι ήταν χορτάτοι και ζούσαν μέσα στις ανέσεις, ενώ κάποιοι άλλοι ζητιάνευαν στις πόρτες των πρώτων. Δεν καταλάβαιναν γιατί δεν έβαζαν φωτιά στα σπίτια των πλουσίων, αντί να ζητιανεύουν. Όταν ρωτήθηκε τέλος ένας απ’ αυτούς ποια ήταν τα προνόμια που απολάμβανε από την εξέχουσα θέση του στην κοινότητα, απάντησε ότι μπορούσε να βαδίζει πρώτος στον πόλεμο. Ο Μονταίνιος καταλήγει στην αφήγησή του λέγοντας: «Όλα αυτά δεν είναι άσχημα. Αλλά τι τα θες, παντελόνια δεν φορούν!»Κι όταν ξεπεράσουμε το σοκ ότι ο πολιτισμός δεν μας έκανε καλύτερους ανθρώπους από τους πρωτόγονους και ότι ο χριστιανισμός μπόρεσε να γίνει τέτοια πηγή βαρβαρότητας, ίσως μείνουν αυτοί που θεωρούν ότι πάντως ο Διαφωτισμός είναι «η έξοδος του ανθρώπου από την ανωριμότητα» κοκ. Όμως η Γερμανία του Καντ και του Χέγγελ έγινε η Γερμανία του Χίτλερ, μέσα σε μερικές δεκαετίες. Το ταχύ πέρασμα από τον Διαφωτισμό στο Ολοκαύτωμα ήταν αυτό που έθεσε την πολιτισμική μας αισιοδοξία σε τεκμηριωμένη αμφισβήτηση. Εκτός λοιπόν από τον Χάιντεγγερ, που έκανε τα μαθήματά του φέροντας περιβραχιόνιο με αγκυλωτό σταυρό, παρέστη σε κάψιμο βιβλίων, αντικατέστησε τον Εβραίο προκάτοχό του και υμνούσε τον Φύρερ και το μεγαλείο του κινήματος, ο Σελίν έγραφε σε ναζιστικά έντυπα μιλώντας κατά των Εβραίων τόσο ωμά, ώστε υπήρξαν ναζί που θεώρησαν ότι τους κάνει κακό με τη βαναυσότητα του δημόσιου λόγου του. Ο Καρλ Σμιτ ήταν ταυτοχρόνως σημαντικός διανοητής και μέλος του ναζιστικού κόμματος, ένθερμος απολογητής του ναζισμού, ακόμη και της εκκαθάρισης των πολιτικών αντιπάλων του Χίτλερ. Ας μην επιμένουμε λοιπόν σε αυτή τη συλλογιστική: το διάβασμα δεν θεραπεύει τον φασισμό. Δεν κάνει τον άνθρωπο πιο άνθρωπο, δεν κάνει γενικώς τίποτα άλλο από το να μας μορφώνει. Τα γράμματα και οι τέχνες, ο πολιτισμός, καθόλου δεν οδηγούν σε ανώτερη ηθική συμπεριφορά. Με ένα γερό άλμα από τη σφαγή των Μηλίων από τους Αθηναίους, στην αρχαιότητα, μέχρι την πανεπιστημιακή υπερδύναμη που διατηρεί ακόμη και σήμερα ανοιχτό το Γκουαντάναμο, αντιλαμβανόμαστε ότι τα υψηλά πνευματικά έργα δεν δυσκολεύονται καθόλου να συνυπάρχουν με τις πιο φρικτές πλευρές της ανθρώπινης ψυχής.Ας προσγειωθούμε όμως σε πιο πεζές και λιγότερο αιματηρές όψεις αυτής της διαμάχης, ας πάρουμε το παράδειγμα της σημερινής ελληνικής διανόησης. Όταν κάποιος εκδότης συγκρούστηκε με έναν εργαζόμενο στον εκδοτικό του οίκο, ζήτησε τη συμπαράσταση των συγγραφέων των οποίων τα έργα εξέδιδε. Υπέγραψαν λοιπόν ένα κείμενο συμπαράστασης στον εργοδότη (!), ενάντια στον εργαζόμενο, σαν να είχαν εικόνα της εργασιακής διαφοράς. Είχε γράψει τότε ο Κώστας Δεσποινιάδης ότι ενώ κάποτε μιλούσαμε για τη σιωπή των διανοουμένων, θα έρθει καιρός που θα παρακαλάμε να σωπάσουν. Ήρθε αυτός ο καιρός, με την τωρινή κρίση. Διανοούμενοι με ή χωρίς εισαγωγικά υπογράφουν κείμενα όπου ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει σκληρότερα μέτρα, γιατί η κοινωνία μας είναι πολύ καλομαθημένη και θέλει μαστίγιο για να συνέλθει. Υπογράφουν γνωστοί λογοτέχνες μας. Δεν τους λείπει παιδεία, απλώς διαφωνούμε. Με άλλα λόγια, το διάβασμα σε κάνει απλώς πιο διαβασμένο. Για τα υπόλοιπα, το ζήτημα παραμένει τι άνθρωπος θέλεις να είσαι και τι πιστεύεις.
http://litlepost.blogspot.gr/2013/04/15-2013.html

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Κάλεσμα σε σύσκεψη στην Ηγουμενίτσα για την συγκρότηση Πρωτοβουλίας για μια Αριστερή Αντιϊμπεριαλιστική Συνεργασία


Κάλεσμα σε ανοιχτή σύσκεψη στην Ηγουμενίτσα με θέμα: Πολιτικές εξελίξεις και η ανάγκη συγκρότησης Πρωτοβουλίας για μια Αριστερή Αντιϊμπεριαλιστική Συνεργασία
Μετά από τρία χρόνια όξυνσης της επίθεσης στην εργατική τάξη και σε όλους τους εργαζόμενους, μέσω των μνημονίων, η ζωή και το μέλλον του λαού μας γίνεται πιο ζοφερό. Ο λαός μας ζει «στο πετσί του» τις καθημερινές απολύσεις την εκ περιτροπής εργασία, τις διαθεσιμότητες, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τα συνεχή λουκέτα, τη φορομπηξία και τα χαράτσια. Μια συνεχής διαδικασία φτωχοποίησης και κατάργησης δικαιωμάτων με προορισμό τον … μεσαίωνα, πλάι στη διάλυση της περίθαλψης και της υγείας, της ασφάλισης και της παιδείας. Την ίδια στιγμή βρίσκεται στα σκαριά ένα ολόκληρο σκηνικό ξεπουλήματος της χώρας και της δημόσιας περιουσίας στο ξένο και ντόπιο κεφάλαίο.
Προβάλουμε και επιμένουμε στις κατευθύνσεις: της μαζικής λαϊκής ενεργοποίησης, της αντίστασης στην άγρια και πολυμέτωπη επίθεση που δέχεται ο λαός, στην ανάδειξη της αναγκαιότητας και της δυνατότητας της σύγκρουσης του λαού, με την πολιτική του εκμεταλλευτικού αυτού συστήματος και του ιμπεριαλισμού. Κατευθύνσεις που θα ανοίξουν το δρόμο στην προοπτική, στη μοναδική διέξοδο για το λαό, στην ανατροπή δηλαδή, του ίδιου του συστήματος της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και του ντόπιου καπιταλισμού και της πολιτικής τους εξουσίας.
• Να βρεθούμε δίπλα στους αγώνες των εργαζόμενων, σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε Δήμους, σχολεία, νοσοκομεία κλπ., ενάντια στις απολύσεις, στην εργοδοτική τρομοκρατία, στους μισθούς πείνας και στα εξαντλητικά ωράρια.
• Να σταθούμε αλληλέγγυοι στους άνεργους, με στόχο να ενταχθούν στον αγώνα για τη διεκδίκηση του δικαιώματος τους στη δουλειά και στα επιδόματα ανεργίας.
• Να συναντηθούμε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα για τα σχολεία και τους εργαζόμενους σε αυτά.
• Να αγωνιστούμε για το δικαίωμα του λαού στη δωρεάν περίθαλψη.
• Να υπερασπιστούμε το περιβάλλον και τους ελεύθερους χώρους
• Να υπερασπιστούμε τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα του λαού, ενάντια στην αχαλίνωτη τρομοκρατική καταστολή και τις φασιστικές συμμορίες.
• Να καταγγείλουμε το ρατσισμό και την ξενοφοβία
• Να κινητοποιηθούμε για τα ζητήματα της φοροεπιδρομής και των χαρατσιών, είτε προέρχονται από το κράτος είτε από τους Δήμους.
• Να αναδεικνύουμε τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα, όπως οι στρατιωτικές επεμβάσεις και οι αγώνες των λαών της Ευρώπης και όλου του κόσμου.
Με αποφασιστικότητα και τόλμη, να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό, εργαλείο δράσης στη περιοχή μας, με αριστερά, αντί-ιμπεριαλιστικά, αντί-διαχειριστικά χαρακτηριστικά, που θα συμβάλει ουσιαστικά και στη συνολικότερη προσπάθεια συγκρότησης ενός Μετώπου αντίστασης και πάλης, που έχει ανάγκη σήμερα ο λαός.
Παρασκευή 19 Απρίλη 2013, 8.30 μ.μ. «ΠΑΝΘΕΟΝ»

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ειδήσεις 16 Απριλίου 2013


Γιατί το ΚΚΕ προτίμησε τον Δ. Κουτσούμπα
Οριακή νίκη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα (Update 16/4/13)
Σοκ με ισλαμοφασιστα στη Συρία: Έκανε μπάρμπεκιου με κεφάλι στρατιώτη
Οι "Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση" στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας
http://litlepost.blogspot.gr/2013/04/16-2013.html

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Έχει παράδοση ο ναζισμός και τα πουλημένα τομάρια στην Ελλάδα!!!


Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για την εφημερίδα «Το Ποντίκι», η Χρυσή Αυγή είναι πλέον το τρίτο κόμμα και βρίσκεται κοντά στο 10%. Είναι πολύ ευχάριστη η άνοδος της Χρυσής Αυγής, αν και υπολογίζω τη δύναμή της γύρω στο 40%. Nα μάθουμε επιτέλους πόσοι είναι οι φασίστες σε αυτή τη χώρα.Μπορεί στην Ελλάδα να γεννήθηκε η Δημοκρατία αλλά γεννήθηκε και η Τυραννία, αν και αυτό αποφεύγουμε να το επισημαίνουμε γιατί δεν μας συμφέρει.Είναι γνωστό πως στην Κατοχή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς κατακτητές. Ήταν γεμάτη η χώρα από καταδότες, δωσίλογους και κάθε λογής ρουφιάνους.Κατά έναν περίεργο τρόπο, όλοι αυτοί απουσιάζουν από τα βιβλία της Ελληνικής Ιστορίας που είναι γεμάτα από ήρωες που πολεμάνε σαν Έλληνες και Έλληνες που πολεμάνε σαν ήρωες.Επίσης, μετά την Κατοχή, όλα αυτά τα φασισταριά –αντί να εκτελεστούν επί τόπου- πήραν θέσεις και αξιώματα, ενώ όσοι έκαναν αντίσταση στους κατακτητές κυνηγήθηκαν λυσσαλέα.Κατά τη διάρκεια της χούντας, αντίσταση έκαναν ελάχιστοι Έλληνες. Ήταν επειδή η Ελλάδα, ουσιαστικά, είναι γεμάτη φασίστες. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και όλοι βολεμένοι.Τις τελευταίες δεκαετίες, μετά τη χούντα, όλοι οι φασίστες βρήκαν καταφύγιο στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, και έκαναν τους δημοκράτες γιατί τους τάιζαν ασύστολα.Τώρα που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να ταΐζουν όλους αυτούς τους φασίστες, αυτοί απελευθερώθηκαν, αποενοχοποιήθηκαν και δηλώνουν με περηφάνια πως είναι φασίστες.Καμία συμμετοχή στο έγκλημα της χρεοκοπίας της χώρας δεν είχαν αυτοί οι «προδομένοι» πασόκοι και νεοδημοκράτες που τώρα είναι χρυσαυγίτες. Προήλθαν από παρθενογένεση.Τώρα λύνεται και η απορία όλων αυτών που απορούσαν για το ποιοι Έλληνες συνεργάζονταν με τους κατακτητές και κάρφωναν Έλληνες πατριώτες φορώντας κουκούλες.Δείτε τους χρυσαυγίτες και θα καταλάβετε ποιοι ήταν αυτοί οι Έλληνες.Μη σας ξεγελάει η πολλή «πατρίδα» στο λεξιλόγιο της Χρυσής Αυγής. Οι μεγαλύτερες καταστροφές για την Ελλάδα προήλθαν από ντεμέκ υπερπατριώτες.Είναι πολύ θετική η άνοδος της Χρυσής Αυγής για τη χώρα μας, γιατί θα πρέπει επιτέλους να μην φοβόμαστε την αλήθεια και να σταματήσουμε να κρύβουμε τους φασίστες στα κόμματα εξουσίας.Να μάθει όλος ο πλανήτης πως η Ελλάδα είναι τίγκα στους φασίστες και τους ρατσιστές.
http://litlepost.blogspot.gr/2013/04/8-2013.html

Πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Παραμυθιά


Πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Παραμυθιά
Τελικά όπως ο δείχνει ο φακός κάτι παλιοτόμαρων ακροδεξιών προδοτών που έχουν στήσει και ένα κωλοsite στη Θεσπρωτία, κάτι βρωμιαρέων που επιπλέουν πάντα σαν τους φελλούς στα σκατά, και τώρα έχουν συνταχθεί με τους κατοχικούς της ΝΔ του ΠΑΣΟΚ της ΔΗΜΑΡ και των ναζιστών χρυσαυγιτών που μαζί ψηφίζουν την υποδούλωση της χώρας, βρήκαν πολιτική στέγη, προς τιμήν τους, πρώην πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία βρέθηκαν στην Παραμυθιά στην ομιλία της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κας Σοφίας Σακοράφα και μάλιστα στις πρώτες θέσεις.
Ανάμεσα τους ο πρόεδρος της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών Θεσπρωτίας Χάρης Γκουλιούμης (παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ), ο πρώην πρόεδρος του γενικού νοσοκομείου Ιωαννίνων Σωτήρης Κωσταράς (από το ΠΑΣΟΚ) αλλά και ο σύζυγος της νυν Δημάρχου Σουλίου (εκλεγμένη με την στήριξη του ΠΑΣΟΚ) Σταύρος Μπότσης.
Αλλά και από τους 50-60 παρευρισκομένους στην εκδήλωση, το 80% προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ Δεν ξέρουμε εάν οι παραπάνω βρήκαν το οριστικό τους πολιτικό σπίτι στο ΣΥΡΙΖΑ ή απλά πήγαν διαβάζοντας την ανακοίνωση για την εκδήλωση, αφού και η ίδια η κα Σακοράφα, προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ
Η παρουσία τους φυσικά και άρεσε στους τοπικούς ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, αλλά έκανε στην κυριολεξία να σκυλιάσουν όλα τα κατοχικά παλιόμουτρα της ΝΔ του ΠΑΣΟΚ της ΔΗΜΑΡ και των κατοχικών χρυσαυγιτών ναζιστών, που μαζί ψηφίζουν την μετατροπή της χώρας σε αποικία, γιατί είδαν ότι μάλλον κάποιος κόσμος ξυπνάει! Και από τέτοια προδοτικά κατοχικά τομάρια, έχει πολλά η Θεσπρωτία! Από το παρελθόν! Έχει παράδοση!!! Μη ξεχνάμε τον Χάροντα Μαχαπά!!!!

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Το αναμενόμενο δώρο του Κασιδιάρη στον Βενιζέλο


Το (αναμενόμενο) δώρο του Κασιδιάρη στον Βενιζέλο
Η ευγενική χορηγία του Ηλία Κασιδιάρη στον Ευάγγελο Βενιζέλο και το ερώτημα που πρέπει να θέτει στον εαυτό του, όποιος ψήφισε το κόμμα της Χρυσής Αυγής
Απρίλιος 05 2013 11:38
Όποιος θυμάται τι κατέθεσε την Πέμπτη ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην Προανακριτική για τον Διώτη και τον Παπακωνσταντίνου, να σηκώσει το χέρι του. Κανείς; Ας ρωτήσω κάτι πιο εύκολο. Τι πρόβλημα υπάρχει στην Προανακριτική και ποιο κακό παιδί αποβλήθηκε; Είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζετε την απάντηση. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα τεστοστερόνης και αποβλήθηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, σαν να ήταν παιδάκι δημοτικού, ασχολήθηκε με το βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αντί για να προσπαθήσει να τον «στριμώξει» με ερωτήσεις. Αν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είχε όφελος από το να ανασύρει αναμνήσεις από το στρατό και να εύχεται στην Ζ. Κωνσταντοπούλου «να κυοφορήσει» (πνευματικώς, όπως είπε), ο Ηλίας Κασιδιάρης τι όφελος είχε από το να τινάξει στον αέρα την διαδικασία στο πρώτο 20λεπτο; Ποιον εξυπηρέτησε ουσιαστικά; Μπορεί κανείς να επικαλεστεί την παρορμητικότητα της νιότης, όπως τότε που φοβούμενος ότι θα τον κόψει το σφυροδρέπανο της εφημερίδας «Ριζοσπάστης», υπερασπίστηκε αντρίκεια τον εαυτό του απέναντι στο θηρίο Λιάνα Κανέλλη, που απειλούσε τη σωματική του ακεραιότητα. Αν δούμε όμως πιο προσεκτικά, τη στάση της «αντισυστημικής» Χρυσής Αυγής, η συμπεριφορά Κασιδιάρη, δεν εκπλήσσει. Από τον Χ. Παππά, που έκανε την ανάγκη του μπροστά στο MEGA, μέχρι τον Η. Κασιδιάρη, που είναι διαρκώς σε μια κατάσταση «φέρτε τις κάμερες, να τα σπάσω όλα», οι κινήσεις εντυπωσιασμού πολλαπλασιάζονται, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Ουσία μηδέν, κυνήγι στους αδύναμους και άλλοθι στην κυβέρνηση για να στρίβει όλο και πιο δεξιά. Μπορεί το μαντρόσκυλο να γαβγίζει, αλλά στα δύσκολα (μεταλλεία χρυσού, φορολόγηση κεφαλαίου, εναντίωση στις απεργίες) τον αφέντη του, δεν τον δαγκώνει. Αφού οι φίλοι του Η. Κασιδιάρη, σταματήσουν να πανηγυρίζουν για τη «μαγκιά» του προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούν τι βγήκε από αυτόν τον καυγά; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, πέρα από το να εμφανιστεί ένας από τους βασικούς υπεύθυνους για τα δεινά του ελληνικού λαού, ως θύμα μιας χυδαίας επίθεσης. Αν οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, αναρωτιόνταν πιο συχνά, «ποιος ωφελείται;» από τα πανηγυράκια, που στήνουν συχνά πυκνά οι βουλευτές της (παρουσία καμερών), το ποσοστό της θα παρέμενε ανάλογο με αυτό της νικοτίνης στα τσιγάρα. Το ποσοστό δηλαδή, που πρέπει να έχει ένα κόμμα, που χτυπά τους αδύνατους και προστατεύει με αριστοτεχνικό τρόπο τους δυνατούς.
Δικιο εχει ο αρθρογραφοςαυτο που θα ηθελα − o kos g να μαθω ειναι αν η χα το κανει αυτο απλα επειδη ειναι ανεγκεφαλοι η βασει σχεδιου
Προφανως βασει σχεδιου...Μην ξεχνας −  ZacTheowl  ότι πολλοί τους ψηφισαν "Για να μπουν στη Βουλή να τους δειρουν όλους" Αυτος ειναι ο λαος, τι νομιζεις??Ποσοι δεν ειπαν στην περιπτωση της Κανελλη "Καλά της έκανε??"
Η Χρυσή Αυγή είναι πλέον βασικό• JohnDag o − o γρανάζι του συστήματος... Την δουλειά της την κάνει με τον καλύτερο τρόπο γι' αυτό και της επιτρέπεται να υπάρχει... Δυστυχώς η έλλειψη παίδειας και η τάση του μέσου Έλληνα να ενδιαφέρεται μόνο για τις εντυπώσεις κι όχι για την ουσία, επιτείνει το πρόβλημα... Αλλά στην τελική, αυτοί είμαστε, αυτές οι παρατάξεις μας αξίζουν!!!!!
Ε βέβαια,μέχρι την είσοδο  − o Παντελής Φαναριώτης της χ.α στο κοινοβούλιο αλλά και στην κοινωνία,υπήρχαν αγανακτισμένοι Έλληνες,εναντίον πολιτικών.Από κει και πέρα με την πρωτοφανή και αξεπέραστη προπαγάνδα των αυγών,χωριστήκαμε σε νοικοκυραίους - πατριώτες που σκύβουν το κεφάλι και δε διαμαρτύρονται για τίποτα και σε αριστερούς που όταν φωνάξουν κατά των μέτρων,λοιδορούνται ως αναρχοάπλυτοι κτλ..Αυτό ξέρει να κάνει το σύστημα και όσοι πέσατε απ' τα σύννεφα σκεφτείτε ποιος έχει το πρόβλημα,αυτός που τα κάνει ή αυτός που τους ψηφίζει γι' αυτά που κάνουν.
• deltanutau• o − o Πολύ εύστοχο το άρθρο μεν. Ωστόσο οι ψηφοφόροι της ΧΑ για τους οποίους αναρωτιέστε αν έχουν καταλάβει το ρόλο του κόμματος που ψήφισαν, είναι σε μεγάλο βαθμό άτομα που μένουν σε μια καφενειακού-γηπεδικού επιπέδου αντιπαράθεση, στο "ξέρεις ρε ποιός είμαι εγώ" και πολύ αμφιβάλω κατά πόσο παρακολουθούν τις ουσιαστικές τοποθετήσεις και ψηφοφορίες στη Βουλή για να δει ποιούς εξυπηρετεί με την ψήφο της η ΧΑ. Φυσικά η ΧΑ ξέρει ότι έχει να κάνει με κάφρους, που τους ταΐζει θρασυδειλία και τζάμπα μαγκιά ενώ μπροστά στα μάτια τους κάνει τη "δουλειά".
• hkhk288• o − o Άδικο έχει ο αρθρογράφος?Πήγε ο μπαίνει να καταθέσει για ένα τόσο καυτό θέμα και αυτό που έμεινε είναι ο διάλογος Κάσι-Μπένυ. Αλλά τι λέμε τώρα....είτε έγινε επίτηδες είτε καταλάθος, η υπόθεση πάει για φουλ κουκούλωμα μπροστά στη μάπα μας κιόλας.Ήθελα να ξερα τι συζητάνε τόσο καιρό εκεί μέσα?
Κόρακας κοράκου μάτι ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ! − o JohnA
Ψήφοι του στυλ "κατά λάθος• Saturn's Child• o − o οχι", γραφεία εύρεσης εργασίας με μισθούς και δικαιώματα χειρότερα και από τρόϊκα, μπαχάλεμα διαδικασιών για διακοπή τους , συναντήσεις σε διάφορες πόλεις με Ξενοδόχους, Εφοπλιστές κτλ. (για ζητήματα απεργειών, τις οποίες φυσικά η "αντιμνομηνιακή" ΧΑ δεν στηρίζει έως σαμποτάρει), ενεργή συμετοχή σε προβοκάτσιες (π.χ. επεισόδεια σε συγκεντρώσεις) και φυσικά φτηνός λαϊκισμός σε βαθμό αηδίας ( τσαμπουκάδες σε πάνελ, ομιλία σε στυλ οργανώμενου φιλάθλου σε σύνδεσμο κτλ.) για να μαζέψουμε ψηφαλάκια...Ο τίτλος τα "ματνρόσκυλα του συστήματος" τους ταιριάζει γάντι! edit: Πολύ εύστοχο άρθρο αλλά δυστυχώς η "ψυχολογία των μαζών" είναι μπάσταρδο πράμα, όσο προβάλονται (ακόμα και αρνητικά) τόσο ενισχύονται σε δημοτικότητα. Πρόβατα ρε γμτ...
Κασιδιαρης...... !! για• γιαννης καρουζακης• o − o δεστε φατσα!!! δεστε ολων της χρυσης αυγης τις φατσες!!!! ουλοι τους τυποι LOPROZO!!!! γεματοι κακια και μισος!!! γνησιες φασιστομουτσουναρες!!!!
• Pokos Pokopikos• o − o Στο μεγάλο κεφάλαιο κοτούλες, (βλέπε υπόκλιση Μιχαλολιάκου στην Μπακογιάννη, τσιμπουκάκια στους εφοπλιστές, συμφωνίες με την κανεδέζικη Eldorado και τους εργαζόμενους απέναντι στην λεηλασία της φύσης, ναι με τους τραπεζίτες στην συγχώνευση της ΑΤΕ), και στους ανυπεράσπιστους μετανάστες και γυναίκες τσαμπουκάδες. Ωραία αντισυστημικότητα ρε παληκάρια. Άντε και του χρόνου στην Αγιά Σοφιά...
πολυ ευστοχο το αθρο• konstantinos pelekoudas• o − o αυτος ακριβως ειναι ο ρολος της χ.α. το μαντροσκυλο και τον παιζει πολυ καλα δειχνει στον κοσμο που τα τρωει αμασητα οτι και καλα πολεμαει το κατεστημενο,φωναζουν αντε να δειρουν και κανα πακιστανο μεχρι εκει. απο την αλλη κανουν πλατη στο κεφαλαιο στηνουν επεισοδια οπως αυτο χθες να ξεγελανε τον κοσμο και ολα μια χαρα
Αν είναι να κριθεί εν καιρώ η −  konstantinos81  χα... τη βάψαμε! Όσο περισσότερο υπάρχει, τόσο το χειρότερο! Αφανισμός της τώρα!!!
http://litlepost.blogspot.gr/2013/04/6-2013.html

Βιβλίο - Ποίηση. "Αντισώματα" από τον Γιάννη Βέλλη


e-mail που λάβαμε
"ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ" από τον Γιάννη Βέλλη
"Πάλι γύριζες στην Αλεξάνδρεια, οι δρόμοι χαραγμένοι βαθιά στη σκέψη σου/ η βιβλιοθήκη, οι αρχαίοι ναοί, τα αγάλματα, το λιμάνι, όλα εκεί στέκαν καθηλωμένα/ ακόμα κι η ένδοξη Υπατία, πριν χαθεί βασανιστικά στην τιμωρία του όχλου/ αναρωτιόσουν σχεδόν σκεπτικός, γιατί χάθηκε αυτή η αέρινη Αλεξάνδρεια/ που είναι οι ποιητές, οι λόγιοι, οι σοφοί, μα περισσότερο οι αληθινοί άνθρωποι". Γιάννης Βέλλης
Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο ποίησης του Ηπειρώτη ποιητή από την Κεραμίτσα Φιλιατών Θεσπρωτίας (Μουργκάνα), συγγραφέα, δημοσιογράφου και φωτογράφου, Γιάννη Βέλλη. Το "ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ" είναι το δεύτερο βιβλίο ποίησης, μετά τα "ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ" που κυκλοφόρησε το 2012.
Όσοι ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του στα e-mails: jvellis@gmail.com , thesprotia@gmail.com, ipirotikipress@gmail.com

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Οι γονείς, οι μαθητές, τα συσσίτια, ο εξευτελισμός, η Ηγουμενίτσα!


Οι γονείς, οι μαθητές, τα συσσίτια, ο εξευτελισμός, η Ηγουμενίτσα!
Είναι τραγική η κατάσταση σε πολλές οικογένειες, αν και δεν φαίνεται, διότι, λόγω αξιοπρέπειας, προσπαθούν να την κρύψουν επιμελώς.Στην Ηγουμενίτσα, για παράδειγμα, με συνεργασία του δήμου και εκπαιδευτικών, δίνεται κολατσό σε κάποιους μαθητές στα σχολεία. Γονέας μας έλεγε ότι "ξευτιλίζομαι, μέσα μου κυρίως, που δεν μπορώ να στηρίξω το παιδί μου, αλλά τι να κάνω...".
Γονείς είναι αναγκασμένοι, με βαριά καρδιά, να δέχονται τα παιδιά τους δωρεάν κολατσιό σε σχολεία. Το πρόβλημα, δεν λύνεται, αλλά συντηρείται με τις... πρόσκαιρες φιλανθρωπίες.
Ουσιαστική λύση είναι οι παράγοντες, που προσφέρουν το κολατσό, να ενδιαφέρονταν να βρει δουλειά ο πατέρας του παιδιού. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα.