Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Ο Δήμος Πρέβεζας για την κατεδάφιση του σπιτιού που γεννήθηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος

Ο Δήμος Πρέβεζας για την κατεδάφιση του σπιτιού που γεννήθηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος
Αναφορικά με την κατεδάφιση της οικοδομής στην οδό Χρήστου Κοντού , όπου σύμφωνα με ιστορικές πληροφορίες γεννήθηκε ο Οδυσσέα Ανδρούτσος ο Δήμος Πρέβεζας αναφέρει τα εξής:
1) Το συγκεκριμένο οίκημα
δεν ήταν χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο .
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έδωσαν την άδεια κατεδάφισης του συγκεκριμένου κτιρίου (όπως προκύπτει και από το έγγραφο της 18ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αρτας-Πρέβεζας)μετά από αίτημα των ιδιοκτητών.
2) Η πρόταση που είχε κατατεθεί παλαιότερα στον Δήμο προκειμένου να χτίσει το οίκημα με αντιπαροχή, ουσιαστικά δεν απέτρεπε την κατεδάφιση του κτιρίου.
Παράλληλα ο τρόπος της αντιπαροχής που πρότεινε δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοσθεί από τον Δήμο.
Η μόνη δυνατή ήταν η αγορά του κτιρίου στην αντικειμενική αξία όπως ο Νόμος ορίζει.
Η διαδικασία δεν προχώρησε γιατί το οικονομικό αντίτιμο δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες των ιδιοκτητών.
Για την πληρέστερη και αντικειμενική ενημέρωσή σας βρίσκονται στην διάθεσή σας τα έγγραφα των συναρμόδιων υπηρεσιών.