Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Νέο "όχι" στο αέριο από τη δημοτική κοινότητα Πέρδικας

Νέο «όχι» στο αέριο από τη δημοτική κοινότητα Πέρδικας
Δεν αποδέχεται την εγκατάσταση του σταθμού και τη διέλευση του αγωγού
Αρνητικό, για μία ακόμη φορά, εμφανίζεται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας απέναντι στον αγωγό φυσικού αερίου. Με νέα απόφασή του, δεν αποδέχεται τις θέσεις «Βαρικό» και «Ομπρέλα 2» για την εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης και την προσαιγιάλωση του αγωγού φυσικού αερίου αντίστοιχα, παρά τη μικρή μετατόπιση σε σχέση με την αρχική προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.Όπως τονίζει, δεν αποδέχεται τις... εγκαταστάσεις και τη διέλευση του αγωγού, ούτε εντός των διοικητικών ορίων της Πέρδικας, ούτε και στην ευρύτερη τουριστική ζώνη.Χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη στάση της Κυβέρνησης και της ΔΕΠΑ να εμμένει στην απόφασή της να χωροθετεί στην προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθμό Συμπίεσης στην θέση «Βαρυκό» καθώς και την διέλευση και προσαιγιάλωση αγωγού φυσικού αερίου στην θέση «Ομπρέλα 2», βλάπτοντας, όπως συνεχίζει «έτσι την δημόσια υγεία και ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον, και αλλοιώνοντας τον αμιγώς τουριστικό χαρακτήρα και την οικονομική ανάπτυξη της Πέρδικας καθώς και της ευρύτερης περιοχής των Συβότων και της Πάργας».Ενώ ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας να κάνει αποδεκτή την απόφαση του Συμβουλίου, προχωρώντας στις όποιες ενέργειες οι οποίες θα ικανοποιούν τους πολίτες της Πέρδικας.
Η απόφαση του συμβουλίου
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ ότι:«ΔΕΝ αποδέχεται την εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης και την διέλευση αγωγού φυσικού αερίου εντός των διοικητικών της ορίων καθώς και της ευρύτερης τουριστικής ζώνης και εμμένει στην θέση των Περδικιωτών όπως αυτή εκφράστηκε στο Δημοψήφισμα στις 10/8/2008.Χαρακτηρίζουμε δε απαράδεκτη την στάση της Κυβέρνησης και της ΔΕΠΑ να εμμένει στην απόφασή της να χωροθετεί στην προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθμό Συμπίεσης στην θέση «Βαρυκό» καθώς και την διέλευση και προσαιγιάλωση αγωγού φυσικού αερίου στην θέση «Ομπρέλα 2», βλάπτοντας έτσι την δημόσια υγεία και ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον, και αλλοιώνοντας τον αμιγώς τουριστικό χαρακτήρα και την οικονομική ανάπτυξη της Πέρδικας καθώς και της ευρύτερης περιοχής των Συβότων και της Πάργας.Ζητάμε δε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας όπως κάνει αποδεκτή την απόφασή μας και όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ικανοποιώντας το αίτημα του Συμβουλίου και των πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας.Επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω ενέργειες».
http://e-igoumenitsa.gr/news/thesprotia/6178.html