Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Συνεργάτη δικηγόρο για τους πρόσφυγες στη Δ. Ελλάδα και την Ηγουμενίτσα αναζητά ο ΟΗΕ

Συνεργάτη δικηγόρο για τους πρόσφυγες αναζητά ο ΟΗΕ
Η Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού δημιουργεί βάση στην Δυτική Ελλάδα που θα καλύπτει και την Ηγουμενίτσα!
Δικηγόρο που θα την εκπροσωπεί στην Δυτική Ελλάδα σε θέματα ασύλου μεταναστών, αναζητά η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Ο νομικός που θα επιλεγεί θα πρέπει να μένει στην Πάτρα και θα καλύπτει και την Ηγουμενίτσα.
Η απασχόληση στο πρόγραμμα ξεκινά από 1η Μαρτίου ως την 30η Νοεμβρίου 2011, με δυνατότητα ανανέωσης συμβολαίου έως το 2012, εφόσον εγκριθεί η συνέχιση του Προγράμματος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
- Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής
- Τριετή εργασιακή εμπειρία, σε συναφές αντικείμενο με τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης
- Γνώσεις για το νομικό και πολιτικό πλαίσιο του ασύλου και των διαδικασιών του
- Άριστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γραπτής και προφορικής γλώσσας (Πτυχίο αγγλικής)
Βασικά καθήκοντα:
- Παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών ασύλου και συμβουλευτική παροχή στις αρχές για τη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα.
- Μετάδοση των αρχών και των κατευθυντήριων οδηγιών της Ύπατης Αρμοστείας.
- Συνεχής παρακολούθηση των συνθηκών υποδοχής και κράτησης, πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου καθώς και των μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας διαδικασιών ασύλου στα σύνορα.
- Στήριξη των αρχών στη διαχείριση νεοαφιχθέντων πληθυσμών (ενημέρωση, εντοπισμός ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και ευάλωτων περιπτώσεων).
- Δημιουργία υποδομών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. εκπαίδευση τοπικών δικηγόρων).
http://892fm.blogspot.com/2011/02/blog-post_6267.html