Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

१ θέση ΠΕ Αρχαιολόγος - Μουσειολόγος στο Μουσείο Ηγουμενίτσας

1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγος - Μουσειολόγος στο Μουσείο Ηγουμενίτσας

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 297
Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2011
ΑΔΑ 4ΑΛΕΓ-9
Φορέας Έκδοσης: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013» πράξης «Εξοπλισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας» (συνεχιζόμενη από το Γ΄ Κ.Π.Σ.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου:
Θέση:
- 1 ΠΕ Αρχαιολόγος - Μουσειολόγος ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι ΠΕ Αρχαιολόγος
Tόπος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 07.02.2011 έως 11.02.2011
H προκήρυξη είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ιστότοπο: http://digitallibrary.yppo.gr/
Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες: http://digitallibrary.yppo.gr/

http://892fm.blogspot.com/2011/02/1.html