Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Από σήμερον την πρωινήν, κόβεται το κάπνισμα!!!

Αχτουγκ, αχτουγκ!!!!
Προσοχή, Προσοχή!!!
Αποφασίζομεν και διατάσομεν!!!!
Από σήμερον την πρωινήν, απαγορεύεται το κάπνισμα σε ολόκληρη την επικράτεια!!!!
Επίσης απαγορεύονται και οι συγκεντρώσεις άνω των 3 ατόμων, διότι χωρίς τσιγάρο είναι εμφανές ότι σχεδιάζουν κάτι εναντίον του καθεστώτος!
Αχτουγκ, αχτουγκ! Προσοχή, Προσοχή! Αποφασίζομεν και διατάσομεν!