Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Εμποροβιοτεχνικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας. Προσφυγή στην περιφέρεια για την ελεγχόμενη στάθμευση

Εμποροβιοτεχνικός σύλλογος Ηγουμενίτσας:Προσφυγή στην περιφέρεια για την ελεγχόμενη στάθμευση

ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ
Σας ζητούμε να εξετάσετε και να αποφανθείτε σχετικά με τη νομιμότητα ή μη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 111/2010 της οποίας σας επισυνάπτουμε αντίγραφο.
Με την απόφαση αυτή, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η Σύμβαση περιλαμβάνει δυο μέρη:
1. Μελέτη στάθμευσης
2. Εγκατάσταση, διαχείριση και παροχή των υπηρεσιών του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης που προσφέρει το ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ.

Άρα, με την απόφαση αυτή, ο Δήμος Ηγουμενίτσας δεσμεύεται έναντι του ΕΜΠ να τοποθετηθούν παρκόμετρα σε οδούς της πόλης.
Για την εγκατάσταση ελεγχόμενης στάθμευσης, όμως, απαιτείται η έκδοση Κανονιστικής Απόφασης. Αυτήν, προτείνει προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο, η δημαρχιακή επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, εκ των οποίων και τον εμπορικό σύλλογο.

Θεωρούμε την απόφαση 111/2010 παράτυπη, αφού παρακάμπτει τη νόμιμη διαδικασία και καθιστά τυπική την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης. Με την σύναψη της Σύμβασης, η τοποθέτηση παρκόμετρων γίνεται υποχρεωτική κι ως ποινή της ενδεχόμενης ματαίωσής της είναι να αποζημιώσει ο Δήμος Ηγουμενίτσας το ΕΜΠ, πληρώνοντας τα έξοδα της μελέτης στάθμευσης, την οποία, αρχικά, το ΕΜΠ προσφέρει δωρεάν.
Καταργεί δε, ουσιαστικά, τη δημόσια διαβούλευση, αφού, ακόμη κι αν ακολουθήσει η πρόταση Κανονιστικής Απόφασης από τη δημαρχιακή επιτροπή, αυτή θα πρέπει να εναρμονιστεί με την απόφαση 111/2010 του δημοτικού συμβουλίου και να μη λάβει υπόψη της, τις ενδεχόμενες άλλες προτάσεις των κοινωνικών φορέων.
Η απόφαση 111/2010 επιβάλει de facto την ελεγχόμενη στάθμευση, άρα πρέπει να ακυρωθεί.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σκεύης Κωνσταντίνος Τσώνης Αθανάσιος