Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΑΥ.ΡΙ.Ο Επιτροπή Περιβάλλοντος

e-mail που λάβαμε


ΑΥ.ΡΙ.Ο
Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο για την Ηπειρο
επικοινωνία : Γιάννης Παπαδημητρίου
Μιχ. Αγγέλου 18, 453 32 ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ioapap@tellas.gr - τηλ. 26510 38035

Στάση της παράταξης στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (22-3-2012)


1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ» το διάστημα 5-13/5/2012
Υπερψήφιση

2. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Αύξηση δυναμικότητας (από 25 tn/ ημέρα σε 100 tn/ ημέρα γάλακτος) βιομηχανίας γάλακτος , η οποία εδρεύει στο 9ο χλμ. της Ε.Ο. Άρτας- Ιωαννίνων στο Δήμο Αρταίων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου «ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.».
Υπερψήφιση (θετική γνωμοδότηση για την ΜΠΕ) πλην του κεφαλαίου της αύξησης της ληπτέας ποσότητας νερού από την γεώτρηση (καταψήφιση), διότι η ΜΠΕ δεν συνοδεύεται από υδρογεωλογική μελέτη

3. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά- Μεσόπυργος στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη Π.Ε. Άρτας».
Υπερψήφιση

4. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Νεοχωρίου, Αγίας Παρασκευής (συμπεριλαμβανομένων των οικισμών Ανθότοπου και Κολομοδίων), Παχυκάλαμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Αράχθου αλλά και οικισμών του Δ. Αμβρακικού (Ανέζας, Καλογερικού, Ψαθοτοπίου) του Δ. Αμβρακικού και σε επόμενη φάση και του οικισμού Κομμένου της Κοιν. Κομμένου του Ν. Άρτας».
Καταψήφιση, παρά την αναγνώριση της αναγκαιότητας του έργου, διότι δεν τηρείται ο όρος της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης για διασφάλιση της προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα από τυχόν διαρροή ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων από τους αγωγούς μεταφοράς. Αντιθέτως προκύπτει ότι το δίκτυο των ακαθάρτων τοποθετείται εντός του υδροφόρου ορίζοντα, τουλάχιστον κατά τους χειμερινούς μήνες, και η ΜΠΕ δεν αντιμετωπίζει ούτε τις επιπτώσεις γενικά ούτε τον κίνδυνο διαρροής.

5. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών και όγκων στη θέση Αμπέλια του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «ΑΦΟΙ ΜΑΝΟΥΣΗ Ο.Ε.».
Υπερψήφιση με επιφύλαξη, διότι η Υπηρεσία διαπιστώνει επουσιώδεις μόνο παραλείψεις της ΜΠΕ καθώς και την πλήρη εγκατάλειψη του οικισμού «Αμπελιά»

6. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων, ιδιοκτησίας του Δήμου Ιωαννιτών μισθωμένο στον κ. Χρήστο Γιάκο, στη θέση Κακονύχτι της Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου Δήμου Ιωαννιτών. ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Χρήστος Γιάκος.
Καταψήφιση, διότι η παράταξη διαφωνεί με τη χωροθέτηση λατομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura και επιπλέον απουσιάζει η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του άρθρου 10 του ν. 4014/2011

Γιάννενα, 22-3-2012
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ