Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Ημερίδα για τη Γκρίκο στην Αθήνα


e-mail που λάβαμε
-
-
-
Ημερίδα για τη Γκρίκο
www.e-griko.eu
Το Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος», τμήμα του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου και ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ), έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην Ημερίδα με θέμα:
«PosMatomeGriko: Η διδασκαλία της Griko σε παιδιά και ενήλικες. Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια»
Ημερομηνία: Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012
Ώρες διεξαγωγής:19:00–21:00
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Χίλτον (Αθήνα), Aίθουσα «Τερψιχόρη Β΄». Κατά την διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος [αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας της γκρίκο για παιδιά και ενήλικες, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για παιδιά (Α1-Α2), εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενήλικες (Β1-Β2)].
Περισσότερες πληροφορίες:
Σχολείο Ελληνικών Μέγας Αλέξανδρος/ Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο
Τηλ:210-8217710
Τοτ: 210-8215025
Ηλεκτρονική διεύθυνση: alexander@bhc.gr / sag@bhc.gr
www.alexander-edu.org / www.ellinovretaniko.gr
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Γκρίκο: Ποια είναι η Γκρίκο;
Η Γκρίκο είναι μία μειονοτική γλώσσα, που μιλιέται μέχρι σήμερα σε μία από τις δύο ελληνικές γλωσσικές νησίδες της Νότιας Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της Σαλεντινής Ελλάδας, στη Νότια Απουλία. Περιλαμβάνει δωρικές λέξεις, οι οποίες μαρτυρούν την αρχαία της προέλευση, μεσαιωνικές και νεοελληνικές καθώς και λέξεις από την τοπική ιταλική διάλεκτο της περιοχής, την dialetto romanzo.
Παρόλο που η Γκρίκο σήμερα διδάσκεται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των εν λόγω περιοχών, κινδυνεύει να εξαφανιστείγια διάφορους οικονομικούς και πολιτιστικούς λόγους. Έτσι, επιτακτική είναι η ανάγκη για τη διαφύλαξη και την προστασία της, ως πολύτιμο στοιχείο της κοινής Μεσογειακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το πρόγραμμα Pos Matome Griko επινοήθηκε για να τονώσει το ενδιαφέρον και τη χρήση της Γκρίκο, καθιστώντας εύκολη και ενδιαφέρουσα την εκμάθησή της, μέσω μιας σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας, με πρωτοποριακό διδακτικό υλικό.
H ομάδα υλοποίησης του έργου αποτελείται από Ευρωπαϊκούς Εκπαιδευτικούς και Πολιτιστικούς Οργανισμούς, με μεγάλη πείρα στην ανάπτυξη παρόμοιων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, αλλά και σε διάφορες δραστηριότητες, που αποβλέπουν στην αξιοποίηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών της Μεσογείου. Πρόκειται για τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Μεσογειακής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (IT), το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο (EL), την ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL), το Πανεπιστήμιο της Κύπρου (CY) και το Ινστιτούτο Μεσογειακού Πολιτισμού (IT).
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδιάστηκε ένα πρωτοποριακό διδακτικό υλικό, μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση, που περιλαμβάνει αναλυτικό Πρόγραμμα διδασκαλίας για παιδιά και ενηλίκους, βιβλία για συγκεκριμένα επίπεδα και λεξικά. Προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη ιστοσελίδας καθώς και ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learing). Με τον τρόπο αυτό, προσφέρεται μία ολοκληρωμένη μέθοδος διδασκαλίας της Γκρίκο σε όλα τα επίπεδα, προσιτή σε όλους.
Ουσιαστικός στόχος του Προγράμματος είναι όχι μόνο να σωθεί η μειονοτική αυτή γλώσσα, αλλά και να ενισχυθεί η αντίληψη της πολιτιστικής και ιστορικής της αξίας.
Το πρόγραμμα - εκπαιδευτικό υλικό:
• Αναλυτικό Πρόγραμμα Γκρίκο για παιδιά (6-15 ετών): Επίπεδα A1, A2, B1, B2, Γ1, Γ2
• Αναλυτικό Πρόγραμμα Γκρίκο για ενηλίκους: Επίπεδα A1, A2, B1, B2, Γ1, Γ2
• Διδακτικό Εγχειρίδιο Επιπέδου Α1-Α2 για παιδιά και Επιπέδου Β1-Β2 για ενήλικες
• Λεξικό: Γκρίκο – Ελληνικά - Ιταλικά