Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

H λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσπρωτίας

Η λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσπρωτίας
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 08:30 έως τις 15:00 εκτός Δευτέρας. Ιδιαίτερα για τις ημέρες του Πάσχα, το Μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 12:00 έως τις 18:30 και το Μεγάλο Σάββατο και τη Δευτέρα του Πάσχα από τις 8:30 έως τις 15:00 αντίστοιχα.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικοί χώροι του Πύργου Ραγίου, της Ελέας, των Γιτάνων, της Ντόλιανης και του Δημοκάστρου θα είναι ανοιχτοί για το κοινό από τις 30 Μαρτίου 2010 σε καθημερινή βάση, από τις 8:30 έως τις 15:00, εκτός Δευτέρας.
Ιδιαίτερα για τις ημέρες του Πάσχα, οι εν λόγω αρχαιολογικοί χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 12:00 έως τις 18:30 και το Μεγάλο Σάββατο και τη Δευτέρα του Πάσχα από τις 8:30 έως τις 15:00 αντίστιχα.