Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Γνωριμία με το νέο αρχαιολογικό μουσείο Ηγουμενίτσας

Γνωριμία με το νέο αρχαιολογικό μουσείο Ηγουμενίτσας
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο κύκλος σεμιναρίων που διοργάνωσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, με το γενικό τίτλο:
«Γνωριμία με το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο – Πώς οργανώνουμε μια επίσκεψη στο μουσείο».
Τα σεμινάρια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου, στις 22 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2010, παρακολούθησε το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Α/θμια Εκπαίδευση Θεσπρωτίας.
Βασικός σκοπός αυτών των σεμιναρίων ήταν να γνωρίσουν πρώτα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τους χώρους και τα εκθέματα του νέου μουσείου, πριν τα επισκεφθούν με τους μαθητές τους και να κατανοήσουν τις νέες επιστημονικές θεωρήσεις γύρω από τη μουσειακή αγωγή, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν τα εκθέματα του μουσείου με μια σύγχρονη παιδαγωγική μεθοδολογία.
Σε αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά όλοι οι εισηγητές των σεμιναρίων με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες και μεθοδολογικά άρτιες εισηγήσεις τους και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε δημόσια γι αυτό.
Συγκεκριμένα:
o Τον κ. Ρήγινο Γεώργιο, αναπληρωτή Διευθυντή της ΛΒ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, ο οποίος παρουσίασε «Τα νέα αρχαιολογικά Μουσεία της Ηπείρου».
o Την κ. Πάλλη Ουρανία, αρχαιολόγο, η οποία εισηγήθηκε «Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας». o Τον κ. Τσιπρόφτη Αθανάσιο, συντηρητή αρχαιοτήτων, ο οποίος ανέπτυξε τις «Διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές στο μουσείο Ηγουμενίτσας».
o Την κ. Λαδιά Πολυξένη, νηπιαγωγό με μεταπτυχιακό στη μουσειακή αγωγή, η οποία εισηγήθηκε το θέμα «Προσεγγίζοντας το μουσείο. Πρακτικός οδηγός για το σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης».
o Τον κ. Σόρογκα Θωμά, συνταξιούχο Σχ. Σύμβουλο Φιλολόγων, ο οποίος ανέδειξε το θέμα «Οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής Φιλιατών ως χώροι σχολικής μόρφωσης και πολιτισμού». Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε και σε όλους τους αρχαιολόγους, μουσειολόγους, συντηρητές και άλλους υπαλλήλους του μουσείου οι οποίοι βοήθησαν με υπερβάλλοντα ζήλο να πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια.
Ακόμη, πρέπει να συγχαρούμε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν όχι μόνο με την παρουσία τους, αλλά κυρίως με την ενεργή συμμετοχή τους δείχνοντας έκδηλο ενδιαφέρον για τις εισηγήσεις με πολλές εύστοχες ερωτήσεις και τοποθετήσεις εκ μέρους των.
Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την επιμορφωτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί μας θα καλλιεργήσουν ένα θετικό και γόνιμο κλίμα στους μαθητές τους για τις αρχαιότητες και τα πολιτισμικά αγαθά της περιοχής μας. Θα βοηθήσουν ώστε να ανατρέψουμε παγιωμένες πρακτικές γραμμικής επίσκεψης μαθητών στους χώρους της τέχνης και του πολιτισμού οι οποίοι απλά μπαίνουν από την είσοδο και βγαίνουν από την έξοδο χωρίς να έχουν αποκομίσει το παραμικρό.
Θα προάγουν το μικρό μαθητή σε μέτοχο της μουσειολογικής πράξης, δίνοντας του τη δυνατότητα να αξιολογήσει την πληροφορία, να την δεχτεί ή να την απορρίψει. ,ακόμα και να την παράξει ο ίδιος.
Θα μετατρέψουν το Μουσείο από παραγωγό πληροφορίας σε παραγωγό γνώσης, μέσω των ερμηνευτικών προσεγγίσεων που το ίδιο προτείνει.. Θα συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός νέου τύπου επαρκή επισκέπτη, ο οποίος θα συνδιαλέγεται με τα πολιτισμικά αγαθά με μια διάθεση κριτικής και δημιουργικής προοπτικής.
Ο Σχολικός Σύμβουλος
Νάτσης Κωνσταντίνος
thesprotia-news.blogspot