Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας - Κ.Ι.ΜΕ.ΘΕ.

Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας - Κ.Ι.ΜΕ.ΘΕ.
Ο σύλλογος "Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας" συστήθηκε από φιλίστορες όλης της Θεσπρωτίας με σκοπό την μελέτη της ιστορίας του Θεσπρωτικού χώρου μαζί με κάθε γειτονική περιοχή που έστω και για συγκεκριμένη μόνο περίοδο λειτούργησε ενιαία μαζί της, με προσέγγιση όλων των τομέων της ανθρώπινης ζωής και δράσης στην περιοχή (πολιτική, οικονομική, εκκλησιαστική κλπ ιστορία, ιστορία γλώσσας, γραμμάτων, τέχνης κλπ) καθώς και του Θεσπρωτικού περιβάλλοντος (φυσική ιστορία, γεωλογική ιστορία).
Έχει πραγματοποιήσει πολλές εκδηλώσεις με ιστορικό περιεχόμενο, την ίδια στιγμή που ετοιμάζει την έκδοση μιας σημαντικής μελέτης με θέμα τη ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=105679734648