Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Ανάδειξη οικισμού Οζντίνας (5 Εκκλησιές)

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΖΝΤΙΝΑΣ (5 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Π.Η. η ένταξη του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού – Μεταβυζαντινού Οικισμού Οζντίνας» στο Τ.Δ. Πέντε Εκκλησιές του Δήμου Παραμυθιάς.
Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δράσης, προϋπολογισμού 684.000 ΕΥΡΩ, γίνεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» και στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» του Ε.Π. «ΘΕΣ ΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 -2013».
Με την ολοκλήρωσή του θα έχουν συντηρηθεί και διασωθεί τρία σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτίας και θα παραδοθεί στο κοινό ένας ολοκληρωμένος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος.
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των μνημείων και συντήρησης τοιχογραφιών στους ναούς Κοίμησης και Ταξιαρχών. Στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου θα γίνει αντικατάσταση στέγης. Θα δημιουργηθούν διαδρομές επισκεπτών.
Ο χώρος και τα μνημεία θα σημανθούν. Θα κατασκευαστούν σημεία πληροφόρησης και προβολής, προσβάσιμα από Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τόσο στο χωριό όσο και σε σημείο από όπου θα υπάρχει άμεση οπτική επαφή με τον υπό ανάδειξη χώρο.
Θα παρθούν μέτρα δημοσιότητας του χώρου και του έργου (έκδοση φυλλαδίου, δημοσιεύσεις κ.λ.π.).
Μαζί με το παραπάνω έργο εντάχθηκε και το «Αρχαιολογικό Πά ρκο Μεταβυζαντινού Μνημείου Κληματιάς» για τα οποία η Γ.Γ. Δήλωσε:
«Με τα δυο έργα διαθέτουμε 1,6 εκατ. ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια για δράσεις που συμβάλουν στη διατήρηση και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου.
Οι παρεμβάσεις θεωρούμε πως θα καταστήσουν τους χώρους ακόμη πιο επισκέψιμους, αλλά πρωτίστως θα συμβάλλουν στην διάσωση μνημείων.
Τα μνημεία αυτά αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά σύνολα της Ηπείρου. Θα δώσουν δυνατότητες ανάπτυξης σε περιοχές ,που βρίσκονται στη λεκάνη του ποταμού Καλαμά , η οποία επιπλέον παρουσιάζει και μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον.
Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει στη συνέχεια να αξιοποιήσουν τα έργα για την ανάπτυξη των περιοχών τους ».
http://892fm.blogspot.com/2010/07/5_10.html