Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Το κείμενο της παραίτησης του Δήμαρχου Ηγουμενίτσας


Το κείμενο παραίτησης του Δημάρχου Ηγουμενίτσας
Ο κ. Κάτσινος υποβάλει την παραίτησή του στο γενικό γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης και την κοινοποιεί στον υπουργό εσωτερικών και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ.
Το πλήρες κείμενο της παραίτησης έχει ως εξής:
κ. Γενικέ
Τα τελευταία οριζόντια μέτρα της διαθεσιμότητας – απολύσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με κατάργηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας και των Σχολικών Φυλάκων, οδηγούν το Δήμο Ηγουμενίτσας σε αδυναμία λειτουργίας και μια πλειάδα εργαζομένων στην εξαθλίωση.
Οι σημερινές απολύσεις προστίθενται στις προηγούμενες (10) τον αριθμό μετακινήσεις με αποτέλεσμα συνολικά το προσωπικό του Δήμου να μειώνεται κατά 42 άτομα.
Η ανάγκη για εξορθολογισμό και αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης με βρίσκει σύμφωνο αλλά η απάντηση δε βρίσκεται στις απολύσεις που δεν προσφέρουν κανένα δημοσιονομικό όφελος αλλά στην αξιολόγηση των δομών του Δήμου και στην εσωτερική αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού.
Η απαξίωση και ο διωγμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μας οδήγησε στον γκρεμό, ξεπεράστηκαν οι κόκκινες γραμμές που και η ΚΕΔΕ έθεσε και κάτω από αυτές τις συνθήκες αδυνατώ να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου.
Σας υποβάλλω την παραίτησή μου από Δήμαρχος Ηγουμενίτσας συνοδεύοντάς την και από τις παραιτήσεις της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κάτσινος