Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων ψηφίστηκε στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Δελτίο Τύπου Δήμου Ηγουμενίτσας
11/12/2014
Εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων 

Το πρόβλημα που σχετίζεται με την μη ύπαρξη διαθέσιμου χώρου ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ηγουμενίτσας έχει καταστεί οξύ με αποτέλεσμα η τέλεση νέων ενταφιασμών να γίνεται με δυσκολία.
Η λειτουργία του Κοιμητηρίου Ηγουμενίτσας διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Ηγουμενίτσαςο οποίος υιοθετήθηκε με την απόφαση 236/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου και υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.igoumenitsa.gr)
Ο Κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων
·        την υποχρεωτική επταετή (7) ταφή του νεκρού με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρία (3) έτηύστερα από αίτηματων συγγενών του και στη συνέχεια την ανακομιδή των οστών (εκταφή) του και την τοποθέτησή τους στο οστεοφυλάκιο.
·        η αναγκαστική εκταφή νεκρού μετά τη λήξη της επταετούς ταφής ή της παρόδου της πρόσθετης τριετίας εφόσον παρέλθει ένα τρίμηνο από την έγγραφο ειδοποίηση των συγγενών του, από το Γραφείο Εσόδων του Δήμου, και αυτοί δεν επιδείξουν κανένα ενδιαφέρον.
·        τη δυνατότητα απόκτησης δικαιώματος τάφου διαρκούς χρήσης (ατομικός – οικογενειακός) υπό τις προϋποθέσεις του εν λόγω Κανονισμού.
Η ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας από την αρμόδιαυπηρεσία του Δήμουγια τη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίουπαρουσιάζει ιδιομορφίες και τα θέματαχρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.
Η κρατούσα κατάσταση με τα δημιουργηθέντα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη επάρκειαδιαθέσιμου χώρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσας επιβάλλειάμεσα την πιστή  εφαρμογή του ΚανονισμούΛειτουργίαςΚοιμητηρίων, για την απρόσκοπτη διενέργεια νέων ενταφιασμών.
Κατά συνέπεια,οι δημότες που έχουν εκκρεμότητες αναφορικά με τα παραπάνω θέματα (πάροδος νόμιμου χρόνου ταφής, εκταφή νεκρών) ή επιθυμούν ν’ αποκτήσουν δικαίωμα τάφου διαρκούς χρήσης καλούνται να τις ρυθμίσουν,ή ανάλογανα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 16Ιανουαρίου 2015.