Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Η στάση της παράταξης ΑΥΡΙΟ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

e-mail που λάβαμεεπικοινωνία : Γιάννης Παπαδημητρίου
Μιχ. Αγγέλου 18, 453 32 ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ioapap@tellas.gr - τηλ. 26510 38035


Στάση της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης (Παρασκευή 25-11-2011)

1. Προγραμματικές συμβάσεις
Η παράταξη ψήφισε θετικά και στα 5 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που αφορούσαν σε υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων (Διαχειριστικό Σχέδιο και Μελέτη μονοπατιών και παρατηρητηρίων στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας, αποκατάσταση ζημιών στο Ματσούκι).

2. Συμμετοχή σε εκθέσεις
Η παράταξη ψήφισε θετικά και στα 2 Θέματα Η.Δ., που αφορούσαν σε συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκθέσεις (PHILOXENIA και φεστιβάλ μελιού), στην πρώτη περίπτωση με την παρατήρηση ότι η έγκριση πρέπει να δίνεται πριν από τη διοργάνωση της έκθεσης και όχι εκ των υστέρων.

3. Γνωμοδοτήσεις σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Η παράταξη ψήφισε
- θετικά σε 5 από τα Θέματα της Η.Δ. (δημοτική υδρογεώτρηση και υδρομαστεύσεις στους Μελιγγούς του Δήμου Δωδώνης, εκτροφείο πέρδικας στην Πράμαντα, νέα χάραξη της οδού Θεσπρωτικό – Τύρια και μικρό υδροηλεκτρικό έργο στο ρέμα Βαθύλακκου Κόνιτσας)
- λευκό στο θέμα της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στη Βίγλα της Άρτας, παρά την κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Μελέτη, διότι δεν είναι γνωστή η άποψη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού, στη ζώνη περιβαλλοντικού ελέγχου του οποίου τοποθετείται
- αρνητικά σε 3 από τα θέματα Η.Δ. με την εξής αιτιολογία :
α) Για την ΜΠΕ του Δικτύου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της Παραμυθιάς και του Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου διότι η Μελέτη παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και κυρίως δέχεται αξιωματικά τη διάθεση του προϊόντος της επεξεργασίας στον παραπόταμο του Αχέροντα Κωκυτό, αν και από την αντιπαραβολή των στοιχείων προκύπτει ότι πλεονεκτεί η εναλλακτική διάθεσή τους με δημιουργία τεχνητού υγροτόπου. Παράλληλα η παράταξη επισήμανε τις σοβαρές ευθύνες του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την δημιουργία του προβλήματος, ο οποίος όρισε αυθαίρετα ως τελικό αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων τον Κωκυτό, αντί να φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση και αναζήτηση συναινετικών λύσεων. Τέλος χαιρέτισε τη δημόσια δέσμευση της Δημάρχου Σουλίου ότι η ίδια τάσσεται υπέρ της εναλλακτικής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
β) Για τη Μονάδα Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων & αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην ΒΙΠΕ Πρέβεζας επειδή πρόκειται για επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία απόβλητα και δέχεται τις επιφυλάξεις της ομόφωνης αρνητικής γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας σχετικά με τη διάθεση των υγρών αποβλήτων και την αρχή της εγγύτητας στη διαχείριση.
γ) Για τη λειτουργία λατομείου στα Σύβοτα επειδή ζητείται η εγκατάσταση σε δημόσια δασική έκταση χωρίς έγκριση των δασικών υπηρεσιών, χωρίς εγγυήσεις αποκατάστασης και σε περιοχή εντός του ΣΧΟΑΠ Συβότων.

Γιάννης Παπαδημητρίου
Περιφερειακός Σύμβουλος