Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Δρομολογείται ο "Καλλικράτης" στην 3βάθμια εκπαίδευση!

Δρομολογείται ο «Καλλικράτης» στην 3βάθμια εκπαίδευση!
Διαλύεται η 3βαθμια εκπαίδευση!!! Κλείσιμο σχολών, συγχώνευση άλλων, με χαοτικό αριθμό φοιτητών, χωρίς κτίρια, και χωρίς καθηγητές!!!
Τα ίδια ζητάει με επιστολή της η Υπουργός και για το ΤΕΙ Ηπείρου!!!
Στα σκαριά βρίσκεται ο «Καλλικράτης» στην Ανώτατη Παιδεία, ύστερα και από τις επιστολές της υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Με τις εν λόγω επιστολές, η κ. Διαμαντοπούλου ζητά την εξέταση περιπτώσεων συγχώνευσης ή συνένωσης τμημάτων. Όπως αναφέρει η ίδια η υπουργός, οι επιστολές της έρχονται σε εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται αναδιάρθρωση στο εσωτερικό των Ιδρυμάτων προς μια εκσυγχρονισμένη λειτουργία και μια ορθολογική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών. Κοινή συνισταμένη είναι η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας σε όλους τους επιμέρους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (σπουδές, παραγωγή γνώσης, καινοτομία, χρηστή και διαφανής διαχείριση, κοκ.).
Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός, με τις επιστολές της προς όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, καλεί τα ΑΕΙ να εξετάσουν τις δυνατότητες εσωτερικών αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων.
Επίσης, η υπουργός έστειλε επιστολές στα ΤΕΙ που έχουν Τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ιχθυοκαλλιεργειών, Υδατοκαλλιεργειών και Βιολογικών Καλλιεργειών, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας μας και συντελεστές αναπτυξιακής πολιτικής.
Το υπουργείο Παιδείας, έως τις 10 Δεκεμβρίου 2011, αναμένει κοινές προτάσεις για τη δημιουργία τριών Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού, ενός ισχυρού Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των Ιχθυοκαλλιεργειών και δύο Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο των Βιολογικών Καλλιεργειών.
Ειδικά για τα ΤΕΙ Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Καλαμάτας και Μεσολογγίου, η υπουργός αναφέρεται στα τμήματα που έχουν σχέση με τις βιολογικές, αγροτικές καλλιέργειες που ζητεί να συγχωνευθούν.
Η υπουργός καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του συγκεκριμένου επιστημονικού χώρου να καταθέσουν μία τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία δύο τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο των βιολογικών καλλιεργειών.
Στην επιστολή της προς τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ηπείρου και Μεσολογγίου, με το ίδιο σκεπτικό, αναφέρεται στα τμήματα που έχουν σχέση με ιχθυοκαλλιέργειες και ζητεί με τα ίδια κριτήρια που προαναφέρθηκαν για τις βιολογικές καλλιέργειες, να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των ιχθυοκαλλιεργειών.
Τέλος με άλλη επιστολή της η υπουργός απευθύνεται στα ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Κρήτης, Λάρισας, Πάτρας και Πειραιά και συγκεκριμένα αναφέρεται στις τουριστικές σπουδές και ζητεί να υποβληθούν προτάσεις για τη δημιουργία τριών τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του τουρισμού.
http://892fm.blogspot.com/2011/11/3.html