Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Yποστηρίζουμε την Κοσμική Συρία και τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Λέμε όχι στην ισλαμοφασιστική μισθοφορική τρομοκρατία των αμερικάνων!


 

 

Hello dear supporters of Syria and signers of our petition. My heart crying out for Syria, just like yours. Every step closer to the victory of Syrian Arab Army , the victory which brings unity to the country which deserves better then international genocide. Our petition frequently delivered to the decision makers.Our politicians aware of people's clear understanding of situation in Syria,they can hear our strong voices in support of Syria, we are the people won't allow warmongers to destroy the cradle of civilisation -Syria. Thank you so much for your continued support. Take care of yourself too.Tanya This message was sent by SAVE SECULAR SYRIA AL-SHAM using the Change.org system. You received this email because you signed a petition started by SAVE SECULAR SYRIA AL-SHAM on Change.org: "SECULAR INDEPENDENT SYRIA NEEDS A HELP NOW! SAY NO TO FOREIGN INTERVENTION AND TERRORISM IN SYRIA ." Change.org does not endorse contents of this message.

Γεια σας αγαπητοί υποστηρικτές της Συρίας και υπογράφοντες της αναφοράς μας. Η καρδιά μου φωνάζει για τη Συρία, ακριβώς όπως η δική σας. Κάθε βήμα πιο κοντά στην νίκη του Συριακού Αραβικού Στρατού, η νίκη που φέρνει την ενότητα στη χώρα που αξίζει κάτι καλύτερο από την διεθνή υποστηριζόμενη γενοκτονία. Η αναφορά μας συχνά παρέχεται στους πολιτικούς εκφραστές. Η δική μας πολιτική κάνει ξεκάθαρη την κατανόηση των λαών της κατάστασης στη Συρία, μπορούν να ακούσουν τις ισχυρές φωνές μας για την υποστήριξη της Συρίας, είμαστε οι άνθρωποι που δεν θα επιτρέψουν στους πολεμοκάπηλους να καταστρέψουν το λίκνο του πολιτισμού-στη Συρία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεχή υποστήριξή σας. Φροντίστε τον εαυτό σας επίσης. TanyaΑυτό το μήνυμα στάλθηκε από το ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ Συρία Al-SHAM χρησιμοποιώντας το σύστημα Change.org. Λάβατε αυτό το μήνυμα επειδή έχετε υπογράψει μια αναφορά που ξεκίνησε ο ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ Συρία Al-SHAM για Change.org: ". ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Συρία οφείλουμε μια βοήθεια τώρα λέμε ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ" Change.org δεν εγκρίνει το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος.