Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Καταπέλτης για το Καρβουνάρι η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος


Καταπέλτης για το Καρβουνάρι η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος
Σε γραπτή απολογία καλεί με έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, τόσο τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου που παρέλαβαν το έργο του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, όσο και το ανάδοχο λειτουργίας αλλά και το σύνδεσμο διαχείρισης των απορριμάτων.
Σύμφωνα με την έκθεση των Επιθεωρητών περιβάλλοντος ο Χ.Υ.Τ.Α. παρουσιάζει μελετητικές, σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αστοχίες και παραλείψεις, ημιτελείς κατασκευές, ανεπάρκεια έργων, απουσία ή/και ελλείψεις υλικών και μη εγκεκριμένες αλλαγές υλικών κατασκευής.
Σε γραπτή απολογία καλεί με έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, τόσο τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου που παρέλαβαν το έργο του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, όσο και το ανάδοχο λειτουργίας αλλά και το σύνδεσμο διαχείρισης των απορριμάτων.
Σύμφωνα με την έκθεση των Επιθεωρητών περιβάλλοντος ο Χ.Υ.Τ.Α. παρουσιάζει μελετητικές, σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αστοχίες και παραλείψεις, ημιτελείς κατασκευές, ανεπάρκεια έργων, απουσία ή/και ελλείψεις υλικών και μη εγκεκριμένες αλλαγές υλικών κατασκευής.
Επίσης προκύπτει ότι η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. έρχεται σε αντίθεση με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις, και ανεξαρτήτως αιτιών και υπευθύνων προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Τεράστιες ευθύνες προκύπτουν για την αυτοδιοίκηση, τη διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην κατασκευή, την παραλαβή και την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.
Η έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος αποτελεί πραγματικό καταπέλτη και αναδεικνύει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που συνοδεύουν την κατασκευή και λειτουργία και του συγκεκριμένου έργου.
Άλλωστε αυτή τη φορά πέρα από τις εξηγήσεις που ζητούνται καλούνται σε γραπτή απολογία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ο ανάδοχος λειτουργίας και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας.
Στην έκθεσή τους, η οποία προήλθε μετά από καταγγελίες πολιτών που είχαν προηγηθεί, καταγράφουν τραγικές ελλείψεις, σκόπιμες αστοχίες αλλά και ύποπτες παραβλέψεις και ουσιαστικά καλούν σε απολογία όλους τους φορείς που σχεδίασαν, κατασκεύασαν, παρέλαβαν και λειτουργούν τον ΧΥΤΑ.
Η έκθεση, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά απ' αυτή που ανέδειξε με ένταση τα προβλήματα λειτουργίας στον ΧΥΤΑ του Ελληνικού, δημιουργεί πλέον πολύ σοβαρό πρόβλημα και δείχνει ότι τελικά κάτι δεν πάει καλά.
Στην προκειμένη περίπτωση εκθέτει πέρα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων αλλά και την Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε – ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. – SPIDER ΥΠΗΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί η λειτουργία του έργου.
Επιγραμματικά οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαπιστώνουν:
• Παραλαβή ημιτελούς-προβληματικού έργου
• Παραλαβή, χωρίς έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας
• Παράβαση πλείστων όρων της ΕΠΟ
• Διαρροή στραγγισμάτων εκτός ΧΥΤΑ
• Μεταφορά απορριμμάτων εκτός ΧΥΤΑ
• Μη καθημερινή επικάλυψη των απορριμμάτων
• Ελλιπής στελέχωση
• Ελλιπής τήρηση βιβλίων
Στην έκθεση των Επιθεωρητών, η οποία έχει κοινοποιηθεί προ δεκαημέρου στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στον Σύνδεσμο Διαχείρισης και όλους τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι την έχουν αποσιωπήσει καταγράφονται λέξη προς λέξη τα πολύ σοβαρά προβλήματα που καθιστούν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ επικίνδυνη για το περιβάλλον.