Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

e-mail που λάβαμε

(Συνέχεια των e-mail από 7/9/2011)


Συνημμένες οι τοποθετήσεις του «ΑΥΡΙΟ για την Ήπειρο» στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τετάρτη 7-9-2011)
http://www.avrioepirus.gr/
Στάση της παράταξης στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης (7η Συνεδρίαση Τετάρτη 7-9-2011)
1. Αμβρακικός Κόλπος
Η παράταξη ψήφισε αρνητικά στα Θέματα Η.Δ. 3 και 4, που αφορούν σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στον Αμβρακικό Κόλπο (ανανεώσεις περιβαλλοντικών όρων μονάδας στη θέση «Όρμος Σαλαώρας» και αύξηση δυναμικότητας μονάδας στη θέση «Λασκάρα»), διότι ο Αμβρακικός κινδυνεύει να μετατραπεί σε νεκρή θάλασσα και, όπως τεκμηριώνει πληθώρα επιστημονικών μελετών, επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση όλων των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση («Λασκάρα») ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, καθώς συντρέχει και αυθαιρεσία του ενδιαφερόμενου ιδιώτη, ο οποίος έχει αυξήσει παράνομα τη δυναμικότητα της μονάδας. Η παράταξη επισημαίνει ότι η δημαγωγία περί «ανάπτυξης» και «θέσεων εργασίας» αποσιωπά την καταστροφή εκατοντάδων θέσεων εργασίας των ψαράδων του Αμβρακικού.
Με το ίδιο κριτήριο, η παράταξη ψήφισε αρνητικά στο Θέμα Η.Δ. 6 (ίδρυση πτηνοτροφείου στη θέση «Ασβεσταριές» Άρτας), διότι αφενός δεν ζητήθηκε η νομικά και επιστημονικά απαραίτητη άποψη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού και αφετέρου δεν προσδιορίζονται οι εκτάσεις για τη διάθεση της κοπριάς.
2. Πράσινο χωριό
Η παράταξη ψήφισε λευκό στο Θέμα Η.Δ. 2 (πράσινο ενεργειακό χωριό) λόγω της προχειρότητας της εισήγησης και της απουσίας συγκεκριμένων στοιχείων. Παρ’ όλα αυτά επισημαίνει την κατ’ αρχήν συμφωνία της με τη συγκεκριμένη ιδέα, η οποία φαίνεται να κινείται σε κατεύθυνση αντίθετη από τις κυρίαρχες.
3. Αιολικά πάρκα
Η παράταξη ψήφισε αρνητικά στα Θέματα Η.Δ. 7 και 8, που αφορούν σε μονάδες παραγωγής αιολικής ενέργειας. Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση (θέση «Γάβροβο» Βάλτου»), διότι το έργο χωροθετείται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, δηλ. σε περιοχή αποκλεισμού αιολικών πάρκων, η δε Ορνιθολογική μελέτη της εταιρίας έρχεται σε αντίθεση με τις μελέτες, βάσει των οποίων καθορίστηκε το ανωτέρω πλαίσιο. Στη δεύτερη περίπτωση (θέσεις «Κορφούλα» και «Πύργος» στο όρος Περιστέρι), και εδώ σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, η παράταξη επισημαίνει ως θετική την ύπαρξη Ειδικής Ορνιθολογικής μελέτης αλλά οι επιφυλάξεις της αφορούν το μέγεθος της επέμβασης (32 ανεμογεννήτριες ύψους 170 μ. η καθεμία).
Γενικότερα επισημαίνει ότι α) από την Ήπειρο διέρχεται ένας από τους σημαντικούς διαδρόμους των αποδημητικών πτηνών β) σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, χωρίς η Ήπειρος να φημίζεται για τους ανέμους της, έχει κατατεθεί μια πλημμυρίδα 45 αιτήσεων για αιολικά πάρκα
4. Μυδοκαλλιέργειες
Η παράταξη ψήφισε λευκό στα Θέματα Η.Δ. 9 και 10, που αφορούν σε μετεγκατάσταση μονάδων μυδοκαλλιέργειας στη θέση «νέες εκβολές Καλαμά», διότι από την εισήγηση δημιουργείται σύγχυση, εάν οι νέες θέσεις περιλαμβάνονται εντός των ορίων των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, που είχαν προταθεί από το αντίστοιχο Στρατηγικό Πλαίσιο, ή όχι.
5. Νεκροταφείο Κόνιτσας
Η παράταξη ψήφισε θετικά στο Θέμα Η.Δ. 11 (μείωση αποστάσεων) με την επιφύλαξη ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες η διάκριση κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.
6. Ανέγερση Ξενοδοχείου στον Μύτικα Πρέβεζας
Η παράταξη ψήφισε αρνητικά στο Θέμα Η.Δ. 5, διότι το Ξενοδοχείο πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πρέβεζας (πρόβλημα, το οποίο επιχειρεί να κάμψει με απαράδεκτο τρόπο η απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, θεσμοθετώντας καθεστώς εξαίρεσης για επιδοτούμενες δραστηριότητες και στην ουσία εισάγοντας επενδυτικές λογικές φαστ-τρακ) και δευτερευόντως για ήσσονος σημασίας παραλείψει.
Γιάννης Παπαδημητρίου
Περιφερειακός Σύμβουλος
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ   ΓΙΑΤΡΩΝ  AΡΤΑΣ
Όλοι   στην  Απεργία  8 - 9  Σεπτέμβρη  2011
            Μισθωτοί, ειδικευόμενοι, νέοι γιατροί,
Αυτοαπασχολούμενοι με χαμηλά εισοδήματα
Βρισκόμαστε  σε  μια περίοδο που οι  δυνάμεις  του  κεφαλαίου και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι αξιοποιούν  την καπιταλιστική οικονομική κρίση  και  επιταχύνουν την  εφαρμογή των βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων, απ’ όλες  τις κυβερνήσεις στην Ε.Ε., ανεξάρτητα αν υπάρχει Μνημόνιο, ύψους χρεών και ελλειμμάτων.  Έχουν  καταγραφεί  στα  προγράμματα  τόσο του ΠΑΣΟΚ  όσο και της ΝΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  πολύ πριν την κρίση.
Πρόκειται  για  απάτη  ότι  τα μέτρα  αυτά είναι προσωρινά, ότι η εφαρμογή τους θα ωφελήσει τελικά τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Οι μόνοι που  θα ωφεληθούν είναι η  μεγάλη επιχειρηματική  δράση και τα μονοπώλια. Αυτοί ωφελήθηκαν και στην περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Σε  κάθε περίπτωση αυτό που επιδιώκουν  είναι  η  δημιουργία  ακόμα πιο φτηνής  εργατικής δύναμης,  πιο φτηνό  και ευέλικτο επιστημονικό  προσωπικό, για   να αυξηθεί η κερδοφορία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και του εμπορευματοποιημένου δημόσιου τομέα στην υγεία.
Αυτό  σημαίνει  λιγότερες και πιο ακριβές υπηρεσίες υγείας, φάρμακα και εξετάσεις  για τους  ασθενείς των λαϊκών οικογενειών  και  επιδείνωση  της  θέσης  της  πλειοψηφίας των γιατρών, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων και ιδιαίτερα  των νέων.
Με την πολιτική της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού και της κερδοφορίας στην  υγεία, τα  προβλήματά μας θα οξύνονται, οι μισθοί μας θα μειώνονται,  θα αυξάνεται η ανεργία των νέων γιατρών,  θα επεκτείνονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, με συμβάσεις έργου. Όλο και πιο δύσκολα θα επιβιώνουν οι  πιο πολλοί αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, θα προστίθενται νέα αδιέξοδα  στους νέους γιατρούς.
Οι  συγχωνεύσεις  κλινικών, η κατάργηση δημόσιων κρεβατιών και προνοιακών  ιδρυμάτων,  οι  περικοπές σε  φάρμακα, εξετάσεις και θεραπείες των ασφαλιστικών ταμείων, οι πληρωμές  ακόμα και στα επείγοντα,  η  διακοπή  των  συμβάσεων αρκετών γιατρών με τα  ασφαλιστικά ταμεία  και  η  διεύρυνσή της  με  τη  λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, δεν αποτελούν στοιχεία «νοικοκυρέματος» και «εξορθολογισμού», όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Αποτελούν μέτρα  για να μειωθεί η κρατική δαπάνη  σε  παροχές στους ασφαλισμένους και στους εργαζόμενους υγειονομικούς, να περισσέψει περισσότερο χρήμα για επιδοτήσεις και κίνητρα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού  στους  βιομήχανους, τραπεζίτες, συνολικά στο κεφάλαιο.
Με το νέο  νομοσχέδιο  της  κυβέρνησης  γίνεται ακόμα ένα βήμα  ενίσχυσης  της  επιχειρηματικής δράσης, προστίθενται μέτρα  που θα  επιδεινώσουν τη  θέση  τόσο των λαϊκών στρωμάτων, όσο και μεγάλου μέρους των γιατρών. 
Η δυνατότητα των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, να εκτελούν ιατρικές πράξεις στα δημόσια νοσοκομεία, ενισχύει την επιχειρηματική «ολοήμερη λειτουργία» των δημόσιων νοσοκομείων. Η «παροχή» αυτή προς τους αυτοαπασχολούμενους για συμπλήρωση των αποδοχών τους, επιδιώκει τη δημιουργία  συμμαχίας, αποτελεί όχημα για εκτεταμένη εφαρμογή του στα δημόσια νοσοκομεία, με  ανατροπή  των εργασιακών σχέσεων όλων των γιατρών και τη  σύνδεση ενός μεγάλου μέρους των αποδοχών με την αποδοτικότητα. Άλλωστε αυτό ήδη  έχει θεσμοθετηθεί όπου θα κρίνεται η διατήρηση κλινικών και θέσεων εργασίας. Επιδιώκει επίσης να καλύψει ελλείψεις των δημόσιων νοσοκομείων σε αριθμό και ειδικότητες γιατρών, χωρίς κρατική δαπάνη, όπου οι γιατροί θα περιμένουν τον πελάτη για να πληρωθούν και οι ασθενείς να έχουν υπηρεσίες αν μπορούν να πληρώσουν. Η  «παροχή»  αυτή  συνδέεται  και με την διάθεση μέρους δημόσιων κρεβατιών στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Βήμα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης αποτελεί και η ένταξη στην «ολοήμερη λειτουργία» και η λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων από τους πανεπιστημιακούς γιατρούς  καθώς  και η δυνατότητα να ιδρύονται ιδιωτικές μονάδες  ημερήσιας νοσηλείας.
Η  ανάθεση στον ΠΙΣ να χορηγεί την άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, το  τίτλο της ειδικότητας, καθώς και στους ιατρικούς συλλόγους να εγκρίνουν την άδεια λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ισοδυναμεί με ανάθεση για την υλοποίηση των αντιδραστικών μέτρων της κυβέρνησης και της Ε.Ε.,  που επιδιώκει την εκπαίδευση γιατρών δύο ταχυτήτων, προσαρμογή στις απαιτήσεις της «αγοράς» και όχι με βάση τις κοινωνικές ανάγκες.
Γυρίστε τη  πλάτη στις συμβιβασμένες ηγεσίες στο συνδικαλιστικό κίνημα, στον ΠΙΣ αλλά και στους ΙΣ. Είναι επικίνδυνοι! Στηρίζουν την εμπορευματοποίηση της υγείας και την ανταγωνιστικότητα. Με τις θέσεις τους για αμοιβές «κατά πράξη και περίπτωση», την «ιατρική επιχειρηματικότητα» σε αντιπαράθεση με την «εξωιατρική»,   την «ελεύθερη επιλογή» γιατρού, τον «πληθωρισμό» γιατρών, τις πληρωμές από τα λεηλατημένα από το κεφάλαιο ασφαλιστικά ταμεία, συμβάλλουν στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, στρώνουν το έδαφος στους μεγαλεμπόρους της υγείας. Αυτούς στηρίζουν τόσο τα κοινά πλαίσια – ψηφίσματα  (ΔΗΚΙ, ΠΑΝΔΗΚΙ (Καλοκαιρινός), ΠΑΣΚ και ΑΕΓ) στην ΓΣ του ΠΙΣ, όσο και το κοινό πλαίσιο της ΔΗΚΙ-ΑΕΓ-ΑΡΣΙ στο λεγόμενο πανιατρικό μέτωπο, όπου επανειλημμένα υπογράμμιζε η ηγεσία του ΙΣΑ-ΙΣΠ ότι στηρίζει την «ιατρική» επιχειρηματική δραστηριότητα και την επέκταση της εμπορευματοποίησης της υγείας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Οι νέοι γιατροί, οι άνεργοι, οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι με χαμηλά εισοδήματα  και οι  λαϊκές ανάγκες μπορούν να εξασφαλιστούν, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη αποκλειστικά δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας, που θα χρηματοδοτούνται επαρκώς από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Έχουμε  τη  δύναμη, ενισχύοντας  την πάλη μας, την  ένταξη και τη συμμαχία με το  ταξικό και ριζοσπαστικό κίνημα, αλλάζοντας τους συσχετισμούς.  
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
· Μαζικές  προσλήψεις  γιατρών και  ένταξη  των  αυτοαπασχολούμενων  στο  δημόσιο σύστημα  με  πλήρη  και αποκλειστική  απασχόληση. Μονιμοποίηση  όλων των επικουρικών, συμβασιούχων.
·2000€  μεικτά κατώτερο μισθό για τον πρωτοδιοριζόμενο ειδικευόμενο και με κλιμάκωση στους υπόλοιπους.  Στους  αυτοαπασχολούμενους να υπολογίζεται η  προϋπηρεσία τους.
· Σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, 5ημερο – 6ωρο – 30ωρο  με  1  εφημερία  την  εβδομάδα.  1600  κατώτατη  σύνταξη  στα  60 – 55  σε  άντρες και γυναίκες.
· Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα στα 40.000 ευρώ και 5.000 επιπλέον για κάθε παιδί.
· Κατάργηση  κάθε  επιχειρηματικής  δράσης  στην υγεία. Πλήρεις  και  απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας  σε  όλους,  χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
· Άμεση καταβολή  των  χρεών  στους  αυτοαπασχολούμενους  από  τον  κρατικό προϋπολογισμό.
·Το πτυχίο  να  είναι  το  μοναδικό  προαπαιτούμενο  για  την άσκηση του επαγγέλματος.
· Διασφάλιση της έναρξης ειδικότητας και της υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, για όλους τους γιατρούς,  αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου και χωρίς εξετάσεις ή άλλους φραγμούς.
· Καμία  συγχώνευση ή κατάργηση  δημόσιας  μονάδας  υγείας  και  κρεβατιών.
 
ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ.


9/9/2011
Περιφέρεια Ηπείρου
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ αποΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ τον Αμβρακικό!!!

Είναι γνωστό σ’ όλους ότι ο Αμβρακικός Κόλπος αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα, Α Ρ Γ Ο Π Ε Θ Α Ι Ν Ε Ι.
Εδώ και καιρό εκπέμπει ένα δυνατό S.O.S. προς κάθε κατεύθυνση τονίζοντας την άμεση λήψη μέτρων για τη σωτηρία και την ανάπτυξή του .
Όμως «στων κουφών την πόρτα όσο θέλεις βρόντα»! Κυβέρνηση και περιφέρεια, πιο συγκεκριμένα ΠΑΣΟΚ και ΝΔ κάνουν ότι είναι δυνατόν να αποΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ τον Αμβρακικό κόλπο. Παράδειγμα, πρόσφατο, η υπερψήφιση από τους Περιφερειακούς Συμβούλους των παρατάξεων, των δυο συγκεκριμένων κομμάτων, για δημιουργία-ανανέωση-διπλασιασμό δυναμικότητας ιχθυοκαλλιεργειών εντός του Αμβρακικού !!! ΝΑΙ-ΝΑΙ καλά διαβάσατε στο όνομα της … «ανάπτυξης» ας γίνουν όλα …λίμπα.
Αλήθεια μπορούν να μας πούνε οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ για πια ανάπτυξη μιλάνε όταν τα ίδια τα στοιχεία τους διαψεύδουν; ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Οι συνεταιρισμένοι αλιείς στις δυο λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού [ Τσουκαλιό, Λουγαρού ] μειώνονται μέρα με τη μέρα. Συνολικά από 500 συνεταιριστές απέμειναν μόλις 120 ! Κατά συνέπεια καταρίπτεται ο μύθος περί ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας. Πρόκειται καθαρά περί παραχώρησης του Αμβρακικού Κόλπου στις ορέξεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Με την ίδια λογική , την ίδια …άνεση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ παραχωρούν στο κεφάλαιο κάθε ραχούλα για ανεμογεννήτριες, κάθε υδάτινη πηγή όλα τα κοινωνικά αγαθά στο όνομα τις κρίσης. Της καπιταλιστικής κρίσης, της οποίας τα βάρη φορτώνουν στα λαϊκά στρώματα αποκλειστικά , αφήνοντας στο απυρόβλητο τους κεφαλαιοκράτες που την δημιούργησαν.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ κλίνουν μάτια και αυτιά στις μελέτες των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων στις οποίες αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «Το μεγαλύτερο μέρος του βυθού του Αμβρακικού καλύπτεται από ανοξικές μάζες, εξ αιτίας των πολλών οργανικών φορτίων που δέχεται καθημερινά και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την μείωση των οργανικών φορτίων και εξυγίανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μεγάλη επιβάρυνση με οργανικά φορτία προκαλούν και οι θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες, εξ αιτίας των τροφών που πέφτουν στο βυθό, των αντιβιοτικών και των χημικών ενώσεων που προκαλούνται από τον καθαρισμό των διχτυών των κλουβών. Σε υποβρύχια αυτοψία που κάναμε στις 05.09.11 στο βυθό της παράκτιας περιοχής της Λασκάρας, μεταξύ των ιχθυοκαλλιεργειών ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε. και ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, ο βυθός μοιάζει με νεκροταφείο οστράκων, χωρίς καθόλου βλάστηση, θολά νερά με πολλές φερτές ύλες.»
Έτσι ενώ η σκληρή πραγματικότητα Φ Ω Ν Α Ζ Ε Ι ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα, ότι επιβάλλονται να γίνουν ΤΩΡΑ τα εξής:
1. Να απομακρυνθούν οι δεξαμενές καυσίμων από την Αμφιλοχία σε ανοιχτή θάλασσα, που αποτελούν πηγή μόλυνσης και εν δυνάμει εστία καταστροφής από τυχόν ατυχήματα.
2. Η άμεση απομάκρυνση των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών και η εγκατάστασή τους σε ανοιχτή θάλασσα, για να μειωθούν τα οργανικά φορτία που εναποτίθενται καθημερινά στον πυθμένα και ν’ αποφευχθεί η παράνομη αλιεία αλλά και ο κίνδυνος των μαζικών θανάτων των ψαριών από μολύνσεις και ασθένειες.
3. Άμεση απομάκρυνση των εμποτισμένων τσιμεντοπλόκ αριστερά της εμπορικής προβλήτας του λιμανιού της Πρέβεζας, αποκατάσταση στις παράνομες επεμβάσεις ( επίχωση και καταπάτηση της θάλασσας ) στο Άκτιο για κατασκευή μαρίνας και τουριστικού καταφυγίου που μειώνει την είσοδο νερού στο στόμιο, αλλά και των επιχωματώσεων στη θέση Μπούκα Βάλτου για τη δημιουργία προβλήτας.
4. Να κατασκευαστούν αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισμοί για τα αστικά λύματα όλων των πόλεων και οικισμών πέριξ του κόλπου και των βιομηχανικών, χοιροτροφικών, πτηνοτροφικών και λοιπών εγκαταστάσεων και να γίνονται καθημερινά τακτική και έκτακτη έλεγχοι για την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας.
5. Να αυξηθούν οι ποσότητες νερού από τα φράγματα της ΔΕΗ στον ποταμό Άραχθο και να υπάρχει σταθερή ροή για να εμπλουτίζεται ο κόλπος με οξυγόνο και φερτές ύλες και ζωικές ουσίες.
6. Έναρξη όλων των παράκτιων περιοχών σε πρόγραμμα απονιτροποίησης λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, καθώς και από τις υπεραντλίσεις.
7. Άμεση πάταξη της παράνομης αλιείας και λαθροθηρίας.
Ταυτόχρονα με την διεκδίκηση των συγκεκριμένων αιτημάτων των κατοίκων του Αμβρακικού , των λαϊκών στρωμάτων της Ηπείρου θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι: Χρειάζεται η καταδίκη της συγκεκριμένης πολιτικής, που χρόνια τώρα εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και έχουν οδηγήσει τον Αμβρακικό στην καταστροφή και τους αλιείς σε απόγνωση. Χρειάζεται η εγκατάλειψη των δύων κομμάτων.
Χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι η ανάπτυξη προς όφελος του λαού απαιτεί έναν άλλο δρόμο, χρειάζεται δηλαδή ΛΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΛΑΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.

Ζιώβας Βασίλης
Περιφερειακός Σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Μέλος της Επιτροπής περιβάλλοντος, χωροταξικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της περιφέρειας Ηπείρου.


10/9/2011Επερώτηση ΑΥΡΙΟ για την Ήπειρο
http://www.avrioepirus.gr/
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
κ. Περιφερειάρχη
Όπως δέχεται η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών και πολιτικών φορέων της περιοχής των Ιωαννίνων, η θεσμοθέτηση καθεστώτος προστασίας της ευρύτερης υδάτινης και χερσαίας περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας, της βιοποικιλότητας και της αναβάθμισης της φύσης και των τοπίων της είναι αναγκαία και επείγουσα. Τα αδιέξοδα εξάλλου του σημερινού μοντέλου της γενικευμένης οικοπεδοποίησης της παραλίμνιας περιοχής αναδείχθηκαν με δραματικό τρόπο κατά τις πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου, όταν το Λεκανοπέδιο κυριολεκτικά πνίγηκε εξαιτίας όχι μόνο των ακραίων καιρικών φαινομένων αλλά και της ακραίας αυθαιρεσίας και εμπορευματοποίησης.
Για την υλοποίηση καθεστώτος προστασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, καταρτίσθηκε Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο προβλέπεται η θεσμοθέτηση της παραλίμνιας Ζώνης Α2 «Προστασίας της Φύσης», πλάτους 300 μ. στην περιβαλλοντικά κρίσιμη και ευαίσθητη περίμετρο της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης, στην οποία θα απαγορεύονται οι οικοδομικές δραστηριότητες.
Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου της 7-2-2011. Από την τοποθέτησή σας (σελ. 48 έως 53 των Πρακτικών συνεδρίασης) προέκυψε η αρνητική σας θέση σε αρκετά επίμαχα σημεία προστασίας (ζώνες οικοανάπτυξης, υψόμετρο λίμνης, αναχώματα κλπ.), σε καμία όμως περίπτωση στη θεσμοθέτηση της ζώνης Α2, οπότε εύλογα τεκμαίρεται η συμφωνία σας με τη θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης ζώνης. Εξάλλου η πρότασή σας, την οποία ψήφισε η πλειοψηφία του Συμβουλίου, υποτίθεται πως αποδέχεται την αναγκαιότητα του Π.Δ..
Ενώ λοιπόν επίκειται η υπογραφή και θέση σε ισχύ του Π.Δ., 3 διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες έσπευσαν να υποβάλουν αιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης συνοδευόμενες από προμελέτες για μεγάλα ξενοδοχεία, 146, 98 και 85 κλινών αντιστοίχως, στη ζώνη Α2 σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν νομικά τετελεσμένα και να επωφεληθούν των μεταβατικών διατάξεων. Με βάση το όριο των 100 κλινών, η αίτηση για την πρώτη επένδυση κατατέθηκε στις 19-1-2011 στο ΥΠΕΚΑ και οι άλλες δύο στις 5-5-2011 και στις 25-5-2011 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Για την πρώτη από τις αιτήσεις η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου εξέδωσε πράξη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), επισημαίνοντας όμως την επιφύλαξή της ότι αυτή δεν θα ισχύσει σε περίπτωση εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος. Για τις άλλες δύο αιτήσεις ο κ. Περιφερειάρχης, έχοντας τη διακριτική ευχέρεια είτε να τις διαβιβάσει στο Υπουργείο για έκδοση ΠΠΕΑ είτε να διαχειριστεί ο ίδιος την περιβαλλοντική αδειοδότηση, έπραξε το δεύτερο εκκινώντας τη σχετική διαδικασία.
Ο Φορέας Διαχείρισης Παμβώτιδας γνωμοδότησε μέχρι στιγμής επί των δύο από τις τρεις αιτήσεις και τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον των συγκεκριμένων επενδύσεων καθώς «εμπίπτουν στην ζώνη των 300 μ. πέριξ της λίμνης και απαγορεύεται η χρήση γης τουρισμού - αναψυχής. Οι εν λόγω εκτάσεις αποτελούν ανέκαθεν υγρολιβαδικές εκτάσεις, περιοδικά κατακλυζόμενες, απαραίτητες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των ενδιαιτημάτων». Ας μη λησμονείται εξάλλου ότι οι εκτάσεις αυτές ήδη ανήκουν στο δίκτυο Νatura. Την αντίθεσή του στην πρώτη αίτηση εξέφρασε επίσης το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
Με βάση τα παραπάνω επερωτάται και ελέγχεται η Περιφερειακή Αρχή και ο κ. Περιφερειάρχης για τις κατωτέρω ενέργειες και παραλείψεις :
1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα, 7 μήνες και πλέον από τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για την προώθηση του Π.Δ. (έστω διαφορετικού από το προταθέν) ; Αντιλαμβάνεται ο κ. Περιφερειάρχης ότι η αδράνεια λειτουργεί αντικειμενικά υπέρ όσων θέλουν να καταστρατηγήσουν τις προβλέψεις του και μπορεί να εκληφθεί ως συνενοχή ;
2. Εξακολουθεί να ισχύει η τεκμαιρόμενη συμφωνία του με τη θεσμοθέτηση της περιμετρικής ζώνης Α2 πλάτους 300 μέτρων ή έχει διαφοροποιηθεί και για ποιους λόγους ;
3. Γνώριζε ο κ. Περιφερειάρχης κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (7/2) την υποβολή της πρώτης αίτησης αδειοδότησης στο ΥΠΕΚΑ (από τις 19/1) ή όχι ; Εάν το γνώριζε, για ποιο λόγο απέφυγε να ενημερώσει το Συμβούλιο ;
4. Για ποιο λόγο απέφυγε να παραπέμψει τις άλλες δύο αιτήσεις στη διαδικασία Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως είχε τη διακριτική ευχέρεια από το νόμο ; Τι νόημα έχει η επίκληση εκ μέρους του της νομιμότητας για να δικαιολογήσει την προώθηση των αιτήσεων (πράξη κατάταξης σε κατηγορία), όταν υπήρχε νόμιμη δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης ;
5. Για ποιο λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κολόκας, ο οποίος συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου στον Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας, στην πρώτη περίπτωση ψήφισε εναντίον της επένδυσης (ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση) και στη δεύτερη λευκό ; Ποιος είναι ο λόγος, που εξηγεί τη διαφοροποίηση της στάσης του ;
6. Σε κάθε περίπτωση για ποιο λόγο η Περιφερειακή Αρχή κινήθηκε σε κλίμα απόλυτης αδιαφάνειας και απέφυγε να ενημερώσει το Συμβούλιο για όλες τις παραπάνω εξελίξεις σε ένα ζήτημα μείζον και άμεσα συνδεδεμένο με τις ρυθμίσεις του Σχεδίου Π.Δ. και την προστασία της Παμβώτιδας ;
7. Τέλος σε ποιές ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την συμπόρευση με το δημόσιο συμφέρον, τα δικαιώματα των πολιτών και τη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και την αποφυγή δημιουργίας καταστροφικών περιβαλλοντικών τετελεσμένων ;
Γιάννενα, 9-9-2011
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Περιφερειακός Σύμβουλος12/9/2011
Παραδοσιακό Ανταμωμα του Συλλόγου Ηπειρωτών Γλυφάδας, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011
θέση Πατητήρι, Άνω Γλυφάδα (τέρμα Κ. Αθανάτου) ώρα 20.00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
« Η ΠΙΝΔΟΣ »
Πλατεία Μακεδονίας Τ.Κ. 16561
Τηλ. 210-9640113, 6972075270
2/9/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Γλυφάδας «Η Πίνδος» σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας διοργανώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πολιτιστική εκδήλωση «Αντάμωμα Ηπειρωτών» . Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 20:00 στη θέση Πατητήρι ( Τέρμα Κων. Αθανάτου).
Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα του Συλλόγου Ηπειρωτών Γλυφάδας και πολιτιστικών συλλόγων όμορων περιοχών. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι με την ορχήστρα του Μ. Μποροδήμου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ζιάκας Γρηγόρης Παπαγεωργίου Βασίλης

http://www.avrioepirus.gr/
Θέσεις για την Ένωση Περιφερειών
& Κατάρτιση ψηφοδελτίου
Κατά κοινή ομολογία με την σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» στο πλαίσιο της γενικότερης μνημονιακής πολιτικής αποδεικνύονται οι βαρύτατες, αρνητικές συνέπειες για τα πιο αδύναμα – και όχι μόνο – στρώματα του λαού μας με εμφανείς τις επιπτώσεις στην ίδια την λειτουργία και την υπόσταση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι απαραίτητη λοιπόν για λόγους δημοκρατίας, ισονομίας, και πλουραλισμού στην προβολή των απόψεων, η διαμόρφωση πραγματικά αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν προκειμένω των Περιφερειών.
Το Προεδρικό Διάταγμα 74/2011 για την Ένωση Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.) είναι αποτέλεσμα συνεννόησης του αρμόδιου υπουργείου και των Περιφερειαρχών, οι οποίοι ανήκουν στο σύνολό τους στα δύο μεγάλα κόμματα, αγνοώντας επιδεικτικά τους εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους των μικρών παρατάξεων.
Ειδικότερα
1) Η διαδικασία είναι αντιδημοκρατική, διότι ο τρόπος εκλογής του οργάνου αποφασίστηκε ερήμην των Περιφερειακών Συμβουλίων
2) Θεωρούμε απαράδεκτη και άμεσα ανακλητέα τη διάταξη της ex officio σύνθεσης του μεγαλύτερου μέρους  του αντιπροσωπευτικού σώματος της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς από τα 13 μέλη τα 8 διορίζονται και μόλις τα 5 εκλέγονται από το Συμβούλιο, με αποτέλεσμα ο Περιφερειάρχης και όλοι οι συμμετέχοντες Αντιπεριφερειάρχες  να μη τίθενται στη δημοκρατική, συνταγματική κρίση  της ψήφου. Αυτό επεκτείνεται και στο Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ., στο οποίο συμμετέχουν ex officio όλοι οι περιφερειάρχες.
3) Είναι φανερό ότι η όλη διαδικασία διορισμού αντιβαίνει  και στο άρθρο 102 του Συντάγματος, που αναφέρεται στο αυτοδιοίκητο των Δήμων και των Περιφερειών, αφού η κεντρική εξουσία παρεμβαίνει βάναυσα στην εκλογή των οργάνων τους .     
Το «ΑΥΡΙΟ για την Ήπειρο»
- ζητά την πολιτική καταγγελία του Προεδρικού Διατάγματος με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την απόσυρση των παραπάνω διατάξεων, δηλώνει δε ότι επιφυλάσσεται να αντιδράσει με κάθε μέσο, ακόμη και ένδικο, με στόχο την προστασία του θεσμού της δευτεροβάθμιας Αιρετής Αυτοδιοίκησης
- προτείνει τα εξής για τη συγκρότηση των περιφερειακών οργάνων :
α) τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.ΠΕ. από όλους τους εκλεγμένους Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της χώρας
β) την εκλογή του Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ. στο σύνολό του από τη Συνέλευση με το σύστημα της Απλής Αναλογικής και τον αποκλεισμό κάθε ex officio συμμετοχής σ’ αυτό.
- υποστηρίζει την κατάρτιση ψηφοδελτίου στις εκλογές των αντιπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την διεκδίκηση των παραπάνω.
Γιάννενα, 12-9-2011
14/9/2011ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3243822 – Fax: 2103243281
www.panepirotiki.com - email: info@panepirotiki.com
Αθήνα 13/9/2011
400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟY
ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου η Εκδήλωση Μνήμης και Πολιτισμού που διοργάνωσε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος για τα 400 χρόνια από την Επανάσταση του Διονυσίου Φιλοσόφου.
Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία ενός κύκλου εκδηλώσεων που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Π.Σ.Ε., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, τους Δήμους Ιωαννιτών, Ζίτσας και Σουλίου καθώς και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το τριήμερο 10-11-12 Σεπτεμβρίου 2011 σε περιοχές της Ηπείρου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς του Προέδρου της Π.Σ.Ε. κ. Γιώργου Οικονόμου και της Διευθύντριας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ιωαννίνων κας Άννας Φούφα - από μέρους των χορηγών.
Το πρόγραμμα, σε μορφή πολυθεάματος, συνέθεταν το Ιστορικό αναλόγιο, το μουσικό πρόγραμμα και η προβολή οπτικοακουστικών υλικών.
Την εκδήλωση, σε σενάριο, κείμενα και σκηνοθεσία του Εφόρου Πολιτισμού της Π.Σ.Ε Αλέξανδρου Λαμπρίδη, παρουσίασαν οι Γιαννιώτες ηθοποιοί Γιολάντα Καπέρδα και Βασίλης Σιάφης. Στο μαγευτικό χώρο του Ιτς Καλέ, με την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου, η υπέροχη κομπανία των Γρηγόρη Καψάλη και Γιάννη Παπακώστα έσμιξε με τις αυθεντικές φωνές των κυράδων από την Άνω Δερόπολη της Βορείου Ηπείρου, τις πολυφωνίες των συνόλων “Ήνορο” και “Χαονία” και την εμβληματική παρουσία του Παπα-Αναστάση.
Οι χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το χώρο του Ιτς Καλέ ταξίδεψαν στην ιστορική διαδρομή από την Άλωση ως τον ερχομό του Διονυσίου, την προετοιμασία και το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1611, την βίαιη κατάπνιξή της, τα δυσβάσταχτα και μακρόχρονα επακόλουθα στην Ήπειρο αλλά κα τη σπορά της θυσίας της που κάρπισε στα κατοπινά, μεγάλα επαναστατικά βήματα του λαού μας.
Με μια άγρα από ηπειρώτικα τραγούδια της Ιστορίας να γεφυρώνει τις διαδρομές της αφήγησης, με οπτικά υλικά να επενδύουν το ιστορικό και ποιητικό λόγο, με μουσικές της Ελένης Καραϊνδρου αλλά και εικόνες του Θόδωρου Αγγελόπουλου να κοσμούν το συνολικό πρόγραμμα, η εκδήλωση ανέδειξε, πέρα από την ιστορικό και το διαχρονικό, το σύγχρονο κι επίκαιρο μήνυμα της Επανάστασης με το έντονα Εθνικό αλλά και κοινωνικό περιεχόμενο. Η επέτειος των 400 χρόνων της Επανάστασης, που γνώρισε δυστυχώς χλευαστικά και ψευδώνυμα προσωνύμια στο διάβα των χρόνων, αναδείχθηκε με τρόπο αντάξιο της σημασίας της.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Δήμαρχοι Ιωαννιτών Φίλιππος Φίλιος, Ζίτσας Δημήτριος Ρογκότης και Ζαγορίου Γαβριήλ Παπαναστασίου, συνοδευόμενοι από αντιδημάρχους και μέλη των Δημοτικών τους Συμβουλίων ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιος Καψάλης επικεφαλής αντιπροσωπείας καθηγητών του Πανεπιστημίου, η Διευθύντρια του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών και πολλοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων.
Η Πανηπειρωτική ευχαριστεί τους φορείς που στήριξαν τη διοργάνωση, όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμά της καθώς και τους χορηγούς της εκδήλωσης Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Εθνικό Λαχείο και ΔΕΠΑ.
Ευχαριστεί, επίσης, όλα τα Μ.Μ.Ε της Ηπείρου για την προβολή της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τους χορηγούς επικοινωνίας, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και την ΕΡΑ Ιωαννίνων, την αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση “Άπειρος” και τους Κωνσταντίνο Βρέλλη, Φιλήμονα Καραμήτσο, Αλέκο Παπαδόπουλο που βοήθησαν στην προβολή και την προετοιμασία της εκδήλωσης.
Μετά τις “Ηπειρώτικες Όχθες 2011” και τις προημερίδες για τον Αμβρακικό η εκδήλωση στο Ιτς Καλέ ήταν η τρίτη μεγάλη διοργάνωση της Πανηπειρωτικής στην Ήπειρο φέτος. Η ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή και η επιτυχία τους επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την επιλογή του κορυφαίου φορέα της Ηπειρώτικης Αποδημίας να εμπλουτίζει και να δυναμώνει όλο και περισσότερο τις δράσεις της Π.Σ.Ε. στην Ήπειρο, προοιωνίζοντας την ακόμη καλύτερη συνέχισή τους στο μέλλον.
Από το Γραφείο Τύπου της Π.Σ.Ε.
O Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου διοργανώνει Ηπειρώτικη παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδυά, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, αφιερωμένη στο ηρωικό Σούλι.
Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου, σε συνεργασία με την οργανωτική Επιτροπή Θριασίων εκδηλώσεων 2011 και στα πλαίσια των ΘΡΙΑΣΙΩΝ 2011, ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ παραδοσιακή Ηπειρώτικη μουσικοχορευτική βραδυά, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.30' στην πλατεία Δημαρχείου του Ασπροπύργου.
Στην εκδήλωση θα παίξει παραδοσιακά Ηπειρώτικα τραγούδια αφιερωμένα στο ηρωικό Σούλι, η ζυγιά του Ηπειρώτη μουσικού και τραγουδιστή Κώστα Τζίμα και θα χορέψουν παραδοσιακούς Ηπειρώτικους σκοπούς οι χορευτικές ομάδες της Ομοσπονδίας Λάκκας Σουλίου και της αδελφότητας Ρωμανού Ιωαννίνων.
Βέβαια μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει γνήσιο Ηπειρώτικο πανηγύρι.
Στην εκδήλωση θα βραβευθεί ο μεγάλος Ηπειρώτης τραγουδιστής Σάββας Σιάτρας, για την πολύχρονη προσφορά του στην Ηπειρώτικη μουσική και την προσπάθεια του για την διατήρηση της Ελληνικής παραδοσης.

15/9/2011ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί μας συμπατριώτες.
Στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου της πόλης μας Αγίου Βησσαρίωνα, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση (στην συμβολή των οδών Παρνασσού και Χρήστου Λαδά) από τον σύλλογό μας. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει δεξίωση στο Cafe Bar «Παλιά Βουλή» (Άνθιμου Γαζή 9).
Θεωρούμε ότι o χρόνος όλων μας είναι πολύτιμος, θα ήταν όμως μεγάλη τιμή για τον σύλλογό μας να παραβρεθείτε για να εορτάσουμε όλοι μαζί τον πολιούχο μας Άγιο Βησσαρίωνα και να διατηρήσουμε ζεστή την επαφή μεταξύ των μελών του συλλόγου μας.
................- Ο -..........................................................................................................- Ο -
.........ΠΡΟΕΔΡΟΣ.....................................................................................ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΒΑΤΣΙΟΣ..........................................................................ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΚΟΣ
________________________________________________________________________
Ναός Αγίου Γεωργίου Καρύτση
Περιοχή: πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση
Έτος: 1845-1849
Περιγραφή:
Ο μεσαιωνικός ναός του Αγίου Γεωργίου Καρύτση ήταν κτητορικός της ομώνυμης Αθηναϊκής οικογένειας της Τουρκοκρατίας (Καρίκη ή Καρίτση), και είχε σε μεγάλο βαθμό ερειπωθεί μετά την επανάσταση.
Επιδιώκοντας την ανακατασκευή του, οι ενορίτες απευθύνθηκαν στον αρχιτέκτονα Λύσανδρο Καυταντζόγλου (1811-1885), που την ίδια εποχή είχε αναλάβει και την ανοικοδόμηση της Αγίας Ειρήνης στην οδό Αιόλου.
Σε αντίθεση με τους νεωτερισμούς εκείνης, ωστόσο, εδώ οι πιστοί επέβαλαν την εφαρμογή ενός "βυζαντινού" ρυθμού, έστω και με ρωμανικές επιρροές, ενώ μια ενδιαφέρουσα φυγή από την ομοιογένεια της "τρουλαίας βασιλικής" συνίσταται στον διακριτό κεντρικό πυλώνα από γκρίζο μάρμαρο, που στέφεται με το λευκό καμπαναριό. Η μερική κατάρρευση του θόλου, το 1849, επέβαλε την προσθήκη αντηρίδων, για την αντιστήριξη των πλευρικών τοίχων.
___________________________________________________________________
Σύλλογος Φιλιππιαδωτών Αττικής "Ο Άγιος Βησσαρίων".
Σταδίου 48 Αθήνα Τ.Κ. 105 64. 6ος όροφος – Γραφείο 6ο
Website:http://www.welovefilippiada.blogspot.com Email: welovefilippiada@gmail.com


16/9/2011Kάλεσμα προς τους Ηπειρώτες της Αττικής, από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, στο θέατρο Πέτρας, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίο​υ, με το έργο ''τα μάγια της πεταλούδας​'' του Φεδερίκο Γαρθία Λόρκα
ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ στην Πετρούπολη - κάλεσμα στους Ηπειρώτες
ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φεδερίκο Γαρθία Λόρκα
«Τα μάγια της πεταλούδας»
Μια κωμωδία σε δύο πράξεις κι έναν πρόλογο
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ, ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 9.00 Μ.Μ.
Mε δύο παραστάσεις στην Αθήνα ολοκληρώνεται η καλοκαιρινή περιοδεία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
‘Τα μάγια της πεταλούδας’, το πρώτο θεατρικό έργο του Φεδερίκο Γαρθία Λόρκα παρουσιάζεται στις 22 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη και στις 24 Σεπτεμβρίου στο Ίλιο.
Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων με την φετινή παραγωγή κατάφερε τόσο να κερδίσει το κοινό της πόλης των Ιωαννίνων (οι παραστάσεις στο υπαίθριο θέατρο της Ε.Η.Μ. και στο Ίτς Καλέ σημείωσαν μεγάλη καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία), όσο και της περιφέρειας. Πιστό στους στόχους που έθεσε από την ίδρυση του πριν 28 χρόνια δημιούργησε μια παράσταση για να ταξιδέψει από τα μικρότερα χωριά ως τα μεγάλα αστικά κέντρα, χωρίς εκπτώσεις στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και στην ποιότητα της παράστασης. Από τις 19 Ιουλίου, που δόθηκε η πρεμιέρα του έργου στο θέατρο κάστρου της Άρτας, ακολούθησε σειρά παραστάσεων που πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην Ήπειρο, σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της, αλλά και στην Κοζάνη, την Λευκάδα και τη Θεσσαλονίκη.  Παίζοντας σε καθημερινή σχεδόν βάση και ανεβάζοντας τον αριθμό των παραστάσεων που δόθηκαν στις 35, δημιουργήθηκε μια από τις μεγαλύτερες περιοδείες στην ιστορία του ηπειρωτικού θεάτρου. Τις παραστάσεις αυτές παρακολούθησαν 9.072 θεατές. 
Το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνοντας τη φετινή του περιοδεία θα επισκεφθεί την Αττική, όπου θα παρουσιάσει τα «Μάγια της πεταλούδας» στην Πετρούπολη («Διεθνές φεστιβάλ Πέτρας» - θέατρο «Πήτερ Μπρουκ») την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ.. Η παρουσία όλων των Ηπειρωτών που επιθυμούν να συνεχιστεί η πολιτιστική δράση και η πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία στην Ήπειρο είναι απαραίτητη. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε η οικονομική ενίσχυση του θεάτρου από το ΥΠ. Πολιτισμού συρρικνώνεται και τα περισσότερα από τα δημοτικά θέατρα κινδυνεύουν να κλείσουν. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, κόντρα στα σημεία των καιρών, επιθυμώντας να στείλει ένα μήνυμα για την ανάγκη ύπαρξης ενός θεάτρου στην περιφέρεια, δημιούργησε μια παράσταση με αξιόλογους ηπειρώτες κι όχι μόνο συντελεστές, πραγματοποίησε μια μεγάλη περιοδεία που επιθυμεί να ολοκληρώσει το εγχείρημα του δίνοντας ένα ηχηρό παρόν στα πολιτιστικά δρώμενα της πρωτεύουσας.
Τιμή εισιτηρίων: 12 €, 8 €
Προπώληση εισιτηρίων:
· Cine Πετρούπολις, Λ. Πετρουπόλεως 168, τηλ. 210 5012391 (8:00 μ.μ. – 11:00 μ.μ.)
· Περίπτερο στο Δημαρχείο Πετρούπολης
25ης Μαρτίου & Κ.Βάρναλη (Δευτ. – Παρ. 10:00 π.μ.– :00 μ.μ. & 5:00 μ.μ.–8:00 μ.μ)
Θέατρο Πέτρας, Πρόποδες Ποικίλου Όρους
Τ.Κ. 132 31 Πετρούπολη
τηλ: 210 5062166 -5012402, fax: 210 5062166
E-Mail: petrasfestival@petroupoli.gr, www.petroupoli.gov.g
Λίγα λόγια για το έργο
Τα «μάγια της πεταλούδας», είναι το πρώτο θεατρικό έργο του Φεδερίκο Γαρθία Λόρκα. Μια αλληγορική ιστορία όπου η ποίηση κυριαρχεί τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο. Ο μεγάλος Ανδαλουσιανός ποιητής και δραματουργός με τη νεανική του ορμή δημιουργεί ένα σκοτεινό ποιητικό δράμα όπου έρωτας και θάνατος γίνονται ένα. Με τη μοναδική δύναμη της ποίησής του ταξιδεύει από την “ελάχιστη σάρκα του κόσμου” “στο αστέρι του το απόκρυφο” και μέσα από την προσπάθεια μιας πληγωμένης πεταλούδας για πέταγμα κι ενός σκαθαριού για μεταμόρφωση μας προτείνει τη λύτρωση μέσω της τέχνης. Πρόκειται για μια αλληγορική ιστορία που διαδραματίζεται στην ύπαιθρο, σε ένα χωριό σκαθαριών. Σ’ ένα χωριό που όλα κυλούν ήσυχα έως ότου ένα από τα σκαθάρια ερωτευτεί και επιδιώξει να κυνηγήσει το άπιαστο. Η ποίηση κυριαρχεί σε όλο το έργο. Τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο. Ο συγγραφέας επιλέγει για πρωταγωνιστές του έντομα για να σηματοδοτήσει την αξία της κάθε ύπαρξης και για να τονίσει την ενότητα της. Η «κωμωδία» όπως την αποκαλεί ο ίδιος ο Λόρκα μετατρέπεται σε ένα σκοτεινό ποιητικό δράμα όπου έρωτας και θάνατος γίνονται ένα.
Ο Λόρκα και τα Μάγια της πεταλούδας
«Είναι που ο θάνατος συχνά σε έρωτα μεταμφιέζεται» γράφει ο Λόρκα στον πρόλογο της «κωμωδιούλας» του κι αυτή η φράση είναι που έμελλε να σημαδέψει το έργο του ως το τέλος. Ο έρωτας κι ο θάνατος είναι συνυφασμένοι με το άπιαστο, με το απόλυτο. Τέτοια είναι η φύση του Ντουέντε επαγγέλλεται ο Λόρκα. Να ζεις και να δημιουργείς στην κόψη του ξυραφιού. Τέτοιο είναι το τσιγγάνικο αίμα της ποίησης του.
Τα «μάγια της πεταλούδας» είναι ένα τραγούδι που διαστέλλει το χρόνο και το χώρο. Τραγούδι διασκεδαστικό και σκοτεινό συγχρόνως που ξέρει καλά να κρύβει την αλήθεια του. Στην πιο απλή ιστορία του κόσμου, σε ένα παραμύθι που μοιάζει αθώο και απτό, ανακαλύπτεις πως υπάρχει κρυμμένος ο Ηράκλειτος και η σύγχρονη ρομαντική σκέψη. Η κατωτάτη κωμωδία των εντόμων που συνομιλούν με τα αστέρια, συνδέει το εγγύτερο με το απόμακρο, το πεπερασμένο με το άπειρο. «Ξέρεις ότι εγώ αντιλαμβάνομαι και την ελάχιστη σάρκα του κόσμου» γράφει ο Λόρκα.
Ο τραγουδιστής γνωρίζει πως το τραγικό και το κωμικό είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος˙ αυτοσαρκάζεται και γελά ακριβώς τη στιγμή που είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Το τραγούδι του Λόρκα γεννιέται από την ανάγκη για ποίηση, ποίηση που βγαίνει από ζωντανό ομιλών σώμα κι όχι από λέξεις στο χαρτί. Λόγια που γράφτηκαν για να ακουστούν. Τα «μάγια της πεταλούδας» σε κερδίζουν όταν προσπαθείς να τα αισθανθείς κι όχι να τα εξηγήσεις.
Ρηνιώ Κυριαζή
Ορέστης Τάτσης
----------
Η παράσταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων θα παρουσιαστεί στη νέα μετάφραση του Δημήτρη Τσεκούρα, δραματουργική επεξεργασία του Ορέστη Τάτση ,σκηνοθεσία Ρηνιώς Κυριαζή και Ορέστη Τάτση, σκηνικά και κοστούμια Κωνσταντίνου Ζαμάνη, μουσική του Νίκου Βελιώτη, επιμέλεια κίνησης της Κικής Μπάκα, Φωτισμούς του Βαγγέλη Νέτη και του Ορέστη Τάτση.
Ο θίασος στελεχώνεται από τους ηθοποιούς
Διανομή (με σειρά εμφάνισης):
- Πρόλογος (φωνή): Βαγγέλης Αγγέλης,
- Κυρία Σκαθαρίνα: Μαρία Τσιμά,
- Μαυρομάντισσα: Δήμητρα Γκλιάτη,
- Σύλβια: Βίκυ Καλπάκα,
- Σκαθαράκος: Κώστας Βασαρδάνης,
- Σκορπιός ο Κοψοκαλάμης: Άρης Τσαμπαλίκας,
- Σκάθαρος Φρουρός: Μιχάλης Μπίζιος,
- Πεταλούδα:  Ρηνιώ Κυριαζή,
- Αγία Σκαθαρίνα: Μαρία Τσιμά,
- Σκαθαρίνα του Αγρού: Δήμητρα Γκλιάτη,
- Πυγολαμπίδα 1: Δήμητρα Γκλιάτη,
- Πυγολαμπίδα 2: Βίκυ Καλπάκα,
- Πυγολαμπίδα 3: Μαρία Τσιμά.
Φωτογραφίες: Κώστας Γράβος, μακιγιάζ: Βασιλική Κήτα, σύνθεση αφίσας: Κωνσταντίνος Ζαμάνης, κατασκευή σκηνικού: Θανάσης Τζάτσος, Μανώλης Μανωλιδάκης – Νέτης, κατασκευή κοστουμιών: Αναστασία Καμπέρη, Μαρία Σταύρου, οργάνωση παραστάσεων: Γιώργος Καταγής, δημόσιες σχέσεις: Ειρήνη Λαγουρού.