Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου


Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου
Σήμερα 10 Μαρτίου, η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος για τις 12 & 13 Μαρτίου, αναλογιζόμενη το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και η μεγάλη έλλειψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, καθιστά πρακτικά αδύνατη τη λειτουργία των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου με την απαιτούμενη ποιότητα που αρμόζει σε ένα Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Η απόφαση περί αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματός μας τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής της σχετικής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) για την έγκριση της πρόσληψης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.