Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

ΑΠΑΤΕΩΝΙΑ!!!!!!

Απατεωνιά της Gmail!!!!
Παραθέτω αυτό το e-mail που έλαβα, για να δείξω που έχει φτάσει η απατεωνιά διαφόρων, που με τη συνεργεία της gmail στέλνουν αυτά τα ψέυτικα mail σε διαφόρους, και ελπίζουν να τσιμπήσει κανένας αφελής. Το mail, έχει μια δόση αληθοφάνειας, και έτσι και τσιμπήσει κανένας εύπιστος, θα βρεθεί να του λείπουν όλα τα χρήματα από το λογαριασμό του. Γιατί αν απαντήσει στο e-mail, θα του ζητήσουν αριθμό λογαριασμού, αυτό είναι σίγουρο!!!!


Hello Dear
Goodday, I am writing this mail with tears, sadness and pains. I know it will come to you as a surprise since we haven't known or come across each other before considering the fact that I sourced your email contact through the Internet in search of trusted person who can assist me.
I am Atem John Garang 24 years old female from the Republic of Sudan, the Daughter of Late Dr. John Garang. Before my late father’s death in Uganda on 31st of July 2005, was vice president and former rebel leader of Sudan and was kill by Sudan President Omar al Bashir in helicopter crash. You can read more about my father in the link below. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2134220.stm.
I am constrained to contact you because of the maltreatment which I am receiving from my step mother. She planned to take away all my late father's treasury and properties from me since the unexpected death of my beloved Father. Meanwhile I wanted to travel to Europe, but she hide away my international passport and other valuable documents. Luckily she did not discover where I kept my father's File which contained important documents. Now I am presently staying in the Mission in Burkina Faso. I am seeking for long term relationship and investment assistance. My father of blessed memory deposited the sum of US$10.5 Million in one bank in Burkina Faso with my name as the next of kin. I had contacted the Bank to clear the deposit but the Branch Manager told me that being a refugee, my status according to the local law does not authorize me to carry out the operation. However, he advised me to provide a trustee who will stand on my behalf. I had wanted to inform my stepmother about this deposit but I am afraid that she will not offer me anything after the release of the money.
Therefore, I decide to seek for your help in transferring the money into your bank account while I will relocate to your country and settle down with you. As you indicated your interest to help me I will give you the account number and the contact of the bank where my late beloved father deposited the money with my name as the next of kin. It is my intention to compensate you with 20% of the total money for your assistance and the balance shall be my investment in any profitable venture which you will recommend to me as have no any idea about foreign investment. Please all communications should be through this email address only for confidential purposes.
Thanking you a lot in anticipation of your quick response. I will send you details in my next email for you to know me well.
Yours Miss Atem Garang


(αυτόματη μετάφραση)
Γειά σου αγαπητε
Καλημερα, γράφω αυτό το e-mail με δάκρυα, θλίψη και πόνο. Ξέρω ότι θα αποτελέσει σε σας έκπληξη μιας που είμαι αγνωστη σας ή που συναντεί τυχαία ο ένας τον άλλον πρίν εξετάζει το γεγονός ότι απο εκει πηγάζει η επαφή μεσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και μέσω του Διαδικτύου σε αναζήτηση του εμπιστευμένου προσώπου που μπορεί να με βοηθήσει.
Είμαι η Atem John Garang 24 χρονών γυναικα από τη Δημοκρατία του Σουδάν, η κόρη του μακαρίτη Δρ John Garang. Πριν το θανατο του μακαρίτη πατέρα μου στην Ουγκάντα στις 31 Ιουλίου 2005, ήταν αντιπρόεδρος και προηγουμένος αρχηγός των επαναστατών του Σουδάν και σκοτωθηκε από τον Προεδρο Σουδάν Omar Al Bashir σε συντριβή ελικοπτέρων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερων για τον πατέρα μου στη σύνδεση κατωτέρω. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2134220.stm.
Αναγκαζομαι για να έρθω σε επαφή με σας λόγω της κακής μεταχείρισης που λαμβάνω από τη θετη μητέρα μου. Προγραμμάτισε να πάρει μακρυα μου όλα του μακαρίτη του πατερα μου θησαυρους και τις ιδιοκτησιες από μενα από τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου πατέρα μου. Εν τω μεταξύ θέλησα να ταξιδεψω στην Ευρώπη, αλλά κρύβει το διεθνές διαβατήριό μου και άλλα πολύτιμα έγγραφα. Ευτυχώς δεν ανακάλυψε που κράτησα του πατερα μου τους φακελους που περιείχουν τα σημαντικά έγγραφα. Τώρα μένω προς το παρόν σε μια αποστολή στη Μπουρκίνα Φάσο. Επιδιώκω για τη μακροπρόθεσμη βοήθεια σχέσης και επένδυσης. Ο πατέρας ευλογημένη η μνήμη του κατάθεσε το ποσό US$10.5 εκατομμύριο σε μια τράπεζα στη Μπουρκίνα Φάσο με το όνομά μου ως επόμενο του σογιού. Είχα έρθει σε επαφή με την τράπεζα για να καθαρίσω την κατάθεση αλλά ο διευθυντής υποκαταστηματος μου είπε ότι όντας πρόσφυγας, η θέση μου σύμφωνα με το τοπικό νόμο δεν επιτρέπει σε μενα να διενεργήσω την εργασία. Εντούτοις, με συμβούλεψε για να παρέχω έναν επίτροπο που θα σταθεί εξ ονόματός μου. Είχα θελήσει να ενημερώσω τη θετή μητέρα μου για αυτήν την κατάθεση αλλά είμαι φοβισμένη ότι δεν θα μου προσφέρει τίποτα μετά από την απελευθέρωση των χρημάτων.
Επομένως, αποφασίζω να επιδιώξω τη βοήθειά σας στη μεταφορά των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό σας ενώ θα τοποθετίσω παλι στη χώρα σας και θα κανονήσω με σας. Δεδομένου ότι δείξατε το ενδιαφέρον σας να με βοηθήσετε θα σας δώσω τον αριθμό λογαριασμού και την επαφή της τράπεζας όπου ο μακαρίτης αγαπημένος πατέρας μου κατάθεσε τα χρήματα με το όνομά μου ως επόμενο του σογιού. Είναι η πρόθεσή μου να σας αποζημιωσω με 20% των συνολικών χρημάτων για τη βοήθειά σας και η ισορροπία θα είναι η επένδυσή μου σε οποιαδήποτε κερδοφόρα επιχείρηση που θα συστήσετε σε μενα που δεν έχω καμία οποιαδήποτε ιδέα για τη ξένη επένδυση. Παρακαλώ όλες οι επικοινωνίες πρέπει να είναι μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο για εμπιστευτικούς λόγους.
Σας ευχαριστω πολύ σε αναμονή για τη γρήγορη απάντησή σας. Θα σας στείλω τις λεπτομέρειες στο επόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου για σας για να με ξέρετε καλά.
Δικη σας η Δεσποινίς Atem Garang