Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Παραμυθιά

Στη Παραμυθιά το Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο!
Με σύμπραξη Δήμου και ιδιωτικού φορέα.
«Ωρίμασαν» οι μελέτες, προχωρά η Β’ φάση του έργου

Προχωρεί με κανονικούς ρυθμούς η δημιουργία του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου στην Θεσπρωτία, του μοναδικού στην Ήπειρο, που έχει ενταχθεί στον σχεδιασμό των Ευρωπαϊκών Δικτύων Εμπορευματικών Κέντρων και συμπεριλήφθηκε στα τέσσερα πρώτα που προγραμματίσθηκαν να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν στον Ελλαδικό χώρο.
Το Κέντρο αυτό θα βοηθήσει καθοριστικά στην ραγδαία οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο της Θεσπρωτίας, αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου.
Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει ο Δήμος Παραμυθιάς, σε χώρο του οποίου θα αναγερθεί το Κέντρο, και όχι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, όπως αρχικά είχε αποφασισθεί. Όμως υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ φορέων ως προς την θέση επιλογής του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου. Συγκεκριμένα κάποιοι φορείς υποστηρίζουν ότι η θέση που επιλέχτηκε κοντά στην Παραμυθιά δεν βοηθάει στην βιωσιμότητα του Κέντρου και στην προσέλκυση επενδύσεων. Βέβαια με την Εγνατία το Κέντρο είναι πολύ κοντά στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αλλά ορισμένοι θα το ήθελαν στην Ηγουμενίτσα. Ακόμη θεωρούν ότι ο Δήμος Παραμυθιάς δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο μόνος του και ζητούν την ανάληψη κοινής δράσης, προκειμένου το έργο να μην μεταφερθεί σε άλλες περιοχές που το διεκδικούν ανταγωνιστικά.
Ωστόσο οι εξελίξεις έχουν πλέον δρομολογηθεί, όπως φαίνεται και από σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Παραμυθιάς.
Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό το υπουργείο διαπίστωσε ότι είναι πλήρης ο φάκελος της Α΄φάσης του έργου «ωρίμανση μελετών και διαδικασιών προσέλκυσης επενδυτών Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θησέας». Έτσι εγκρίθηκε η αποπληρωμή του και θα προχωρήσει η Β΄ φάση του έργου. Προηγουμένως όμως ο Δήμος Παραμυθιάς θα πρέπει να αποσαφηνίσει τον φορέα υλοποίησής του και την οριστική μορφή του.
Να σημειωθεί ότι το έργο εκτελείται με την σύμπραξη Ο.Τ.Α. και ιδιωτικού τομέα.