Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Η οικολογική ανάδειξη του Καλαμά κίνητρο προσέλκυσης τουριστών

Η οικολογική ανάδειξη του Καλαμά κίνητρο προσέλκυσης τουριστών

Ιδρύεται Σύνδεσμος Προστασίας του ποταμού. «Περίπτωση ειδικής παρέμβασης», λένε ειδικοί

Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης του ποταμού Καλαμά ιδρύεται από του παρακαλάμιους Δήμους των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.Όπως ανέφεραν οι Δήμαρχοι Ευρυμενών, Πασσαρώνος, Περάματος και Παρακαλάμου η δημιουργία του Συνδέσμου, στο πλαίσιο σχετικού νόμου, κρίθηκε ως αναγκαία εξέλιξη αφού η ρύπανση του Καλαμά από διάφορες αιτίες συνεχίζεται. Με την ίδρυση του Συνδέσμου οι Δήμαρχοι των παρακαλάμιων περιοχών αισιοδοξούν ότι θα έχουν την δυνατότητα πιο ουσιαστικής και αποτελεσματικής παρέμβασης στην προστασία αλλά και στην ανάδειξη του ποταμού Καλαμά. Από τις πρώτες ενέργειες του Συνδέσμου θα είναι η πίεση προς κάθε κατεύθυνση ώστε να επεκταθεί και να εκσυγχρονισθεί ο βιολογικός καθαρισμός των Ιωαννίνων. Και οι εκτός ΒΙ.ΠΕ. επιχειρήσεις να κατασκευάσουν δεξαμενές μετά την έξοδο του βιολογικού τους καθαρισμού.
Βασική μέριμνα του Συνδέσμου θα είναι και η τουριστική ανάδειξη του Καλαμά, καθώς θεωρείται ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Μάλιστα τα περισσότερα παρακαλάμια χωριά, μετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και την διοχέτευση της κυκλοφορίας από εκεί και όχι από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Η περιβαλλοντική προστασία και η οικολογική ανάδειξη του Καλαμά είναι ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών.
Εξάλλου παρέμβαση στην υπόθεση Καλαμά έκανε o Μιλτιάδης Μπούκας, προτείνοντας μεταξύ άλλων «την ίδρυση ενός Φορέα Διαχείρισης του Καλαμά, μη διορισμένου διεπιστημονικού θεσμικού οργάνου που θα παρακολουθεί τις πραγματικές πτυχές του προβλήματος». Ακόμη ο κ. Μπούκας καλεί τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Καλογιάννη να δει το θέμα Καλαμά σαν περίπτωση ειδικής παρέμβασης για δύο λόγους:«Και για την κλίμακα που καταλαμβάνει σαν εδαφική χωρική ενότητα και για την ζωική του δύναμη και αξία».
Τέλος ο ίδιος θεωρεί ότι «είναι επιβεβλημένο το μείζον αυτό ζήτημα να έρθει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποχρεούμαστε σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα νερά να διαφυλάξουμε την βιωσιμότητα των πολιτών».