Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Μικρότερη της επιτρεπόμενης η απόσταση ΧΥΤΑ - Καρβουναρίου Παραμυθιάς

Μικρότερη της επιτρεπόμενης η απόσταση ΧΥΤΑ - Καρβουναρίου Παραμυθιάς

Ανοιχτή επιστολή προς Β. Γιόγιακα. Του ζητά να μην εκδώσει άδεια λειτουργίας

Η απόσταση του οικισμού του Καρβουναρίου από τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ είναι κατά πολύ μικρότερη της επιτρεπόμενης από το νόμο, αναφέρει σε ανοιχτή επιστολή του προς το Νομάρχη Θεσπρωτίας ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος διευθυντής ΜΕΘ Παιδιατρικής Κλινικής σε νοσοκομείο του Βελγίου, ζητώντας για το λόγο αυτό να μην εκδώσει άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Ο κ. Παπαδόπουλος, μεταξύ άλλων, επικαλείται μέτρηση που έγινε από εμπειρογνώμονα τοπογράφο και η οποία προσδιορίζει την ακριβή απόσταση που χωρίζει το Καρβουνάρι από το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων σε 131,51 μέτρα. Παράλληλα, παραθέτει και απόσπασμα έκθεσης καθηγητή του Α.Π.Θ., ειδικού σε θέματα ΧΥΤΑ, ο οποίος συνιστά να μην κατασκευασθεί το έργο στη συγκεκριμένη θέση, εφόσον «δεν έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες μελέτες, από τις οποίες θα προέκυπτε η καταλληλότητά της και δεν παρέχονται εχέγγυα για τη διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος, της υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της βιωσιμότητας του ίδιου του έργου».