Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Η Π.Σ.Ε. αντιτίθεται στον νέο Καλλικράτη της Αλβανικής κυβέρνησηςΗ Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος αντιτίθεται στο επιχειρούμενο από την Αλβανική Κυβέρνηση, σχέδιο νέας διοικητικής διαίρεσης των Ο.Τ.Α Αλβανίας.
Την έντονη ανησυχία της και την πλήρη αντίθεσή της εκφράζει η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος στο επιχειρούμενο από την Αλβανική Κυβέρνηση σχέδιο νέας διοικητικής διαίρεσης των Ο.Τ.Α Αλβανίας.
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό η Αλβανική Κυβέρνηση σε άλλες με περιπτώσεις, επιχειρεί να εντάξει στους δήμους όπου διαβιεί η ελληνική εθνική μειονότητα , περιοχές πληθυσμιακά μεγαλύτερες όπου διαβιούν αλβανοί, σε άλλες δε, επιχειρεί, την απόσπαση ελληνικών μειονοτικών χωριών από τις παραδοσιακές ελληνικές επαρχίες και την ένωσή τους με Αλβανικούς δήμους.
Είναι πασιφανές ότι τα μοναδικά κριτήρια της Αλβανικής Κυβέρνησης είναι τα πελατειακά αυτοδιοικητικά οφέλη και συνακόλουθα ο αφανισμός αιρετών εκπροσώπων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.
Και πάντα τα ανωτέρω συμβαίνουν, παρά το ότι η Αλβανία έχει από καιρό υπογράψει την ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο περί προστασίας των μειονοτήτων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με ενάργεια και σαφήνεια ρητή διάταξη ,δυνάμει της οποίας «Η μειονότητα πρέπει να έχει την διοικητική της αυτοτέλεια και δεν πρέπει να υπάρχουν κανενός είδους προσπάθειες για αφομοίωσή της».
Επίσης έντονο προβληματισμό εκφράζει η Πανηπειρωτική ως προς το χρόνο υλοποίησης της διοικητικής διαίρεσης της Αλβανίας , ο οποίος συμπίπτει παράλληλα με κύκλους που έχουν εθνικιστικές επεκτατικές βλέψεις.
Συνεπώς με την μεθόδευση της Αλβανικής Κυβέρνησης καταπατώνται θεμελιώδη δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας και καταστρατηγούνται διατάξεις του διεθνούς δικαίου , γι΄ αυτό πέραν του ότι τασσόμαστε αλληλέγγυοι στην απόφαση των δημάρχων της ελληνικής μειονότητας , ζητούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να προβεί σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Αλβανική Κυβέρνηση απαιτώντας από αυτήν την μη αλλοίωση του πληθυσμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας και ταυτόχρονα τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων όπως αυτά απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες.
Αθήνα 26 Ιουλίου 2014.
Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ.