Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Aνοιχτή επιστολή της Π.Σ.Ε. προς Π.Σ.Η.Ε.Ανοιχτή επιστολή της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Παγκοσμίου συμβουλίου Ηπειρωτών εξωτερικού, για την μεθόδευση αποκλεισμού της κορυφαίας αποδημικής οργάνωσης των Ηπειρωτών από το συνέδριο των Ιωαννίνων
Προς
Τον Πρόεδρο και το Δ.Σ
Του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού.
Αξιότιμε Κύριε Δήμου,
νομίζω ότι αποτελεί εμπαιγμό και κοροϊδία αισχίστου είδους, η από πλευράς του σωματείου σας μεθόδευση να καλέσετε την κορυφαία και μοναδική στη χώρα μας τριτοβάθμια οργάνωσή της ηπειρωτικής αποδημίας στο συνέδριό σας, την ημέρα που αυτό αρχίζει, όταν μάλιστα η πρόσκλησή σας έχει φτάσει σε άλλους φορείς πριν τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες. Τέτοιου είδους ενέργειες σκιάζουν το κλίμα συνεργασίας που πρέπει να έχουμε και ως προς αυτό το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου σας έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Είναι προφανές ότι η όλη από μέρους σας μεθόδευση είναι απαγορευτική για την εκπροσώπησή μας, ακόμα και για πρακτικούς λόγους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Δ. Οικονόμου Γιώργος Αρ. Δόσης