Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Εκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας της Griko


e-mail που λάβαμε
-
Αθήνα, 27.03.2013
Εκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας της Griko
www.e-griko.eu
Στο πλαίσιο του προγράμματος Pos Matome Griko, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Grikoκαθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας. Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν: - Βιβλίο για μαθητές - Βιβλίο για ενήλικες - Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Griko - Λεξικό (ιταλικά, ελληνικά, Griko) - Εκπαιδευτικό λογισμικό διδασκαλίας της Griko και πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Μια ματιά στο εκπαιδευτικό υλικό
Το βιβλίο, που απευθύνεται στα παιδιά, περιλαμβάνει χαιρετισμούς, θέματα για την οικογένεια, τον καιρό, τα χρώματα, τις γιορτές και τις διακοπές, το σπίτι και το σχολείο. Το βιβλίο των ενηλίκων αναφέρεται σε τραγούδια, συνταγές, τουρισμό, αρχιτεκτονική, ελαιοτριβεία, θρησκεία και παραδόσεις. Κάθε ενότητα αποτελείται από: o δύο ή τρία κείμενα, o λεξιλόγιο μεταφρασμένο σε ιταλικά και ελληνικά, o ασκήσεις για εμπέδωση του λεξιλογίου και κατανόησης των κειμένων, o θεωρία γραμματικής με πίνακες, πολλά παραδείγματα και ασκήσεις, o ενώ η ενότητα συνήθως τελειώνει με δραστηριότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.
Δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου.
http://e-griko.eu/el/static/outcomes-el.aspx
Εκπαιδευτικό λογισμικό και ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης
Το Εκπαιδευτικό λογισμικό και η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που συνοδεύουν το βιβλίο, περιλαμβάνουν όλο το περιεχόμενο των δύο βιβλίων και παρέχουν την δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας, μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, τόσο εντός όσο και εκτός τάξης. Έτσι, ο μαθητής μπορεί να εξασκηθεί είτε μέσω του διαδικτύου (e-learning platform) είτε μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού.
Και στις δύο μορφές ο μαθητής μπορεί να ακούσει τους διαλόγους εξασκώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την δεξιότητα κατανόησης προφορικού λόγου. Μέσω της ιστοσελίδας είναι δυνατή η πρόσβαση στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
Εφημερίδα προγράμματος
Παράλληλα, αναπτύχθηκε η εφημερίδα του προγράμματος, στην οποία περιγράφονται τα βασικά αποτελέσματα του σχεδίου καθώς και άρθρα σχετικά με τη γκρίκο και τη διδασκαλία της. Επισυνάπτουμε το πρώτο τεύχος της Εφημερίδας. Ελπίζουμε ότι η ανάγνωσή της θα είναι ευχάριστη και θα χαρούμε να λάβουμε τα σχόλια σας.
Η εφημερίδα είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση http://e-griko.eu/el/static/outcomes-el.aspx
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Project number: 511495 – LLP-1-2010-IT-KA2-KA2MP
Agreement number: 2010- 4137/001-001
Περισσότερες πληροφορίες:
www.e-griko.eu
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2, 10682
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
210 8217710
www.ellinovretaniko.gr
www.alexander-edu.org