Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Μέσω ΣΔΙΤ θα σφυρίξει το τραίνο στην Ήπειρο

Μέσω ΣΔΙΤ θα σφυρίξει το τραίνο στην Ήπειρο
Στόχο του ΟΣΕ αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων για την κατασκευή βασικών και συμπληρωματικών σιδηροδρομικών έργων υποδομής, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε όρους χρόνου διαδρομής, ασφάλειας, προσβασιμότητας (π.χ. προαστιακές συνδέσεις με μητροπολιτικά κέντρα, διασύνδεση με κομβικά σημεία, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, εμπορευματικά κέντρα, ΒΙΠΕ και ενίσχυση της διατροπικότητας), καθώς και την εξασφάλιση των Ευρωπαϊκών προτύπων διαλειτουργικότητας.Η διερεύνηση αυτή,σύμφωαν με όσα δήλωσαν χθες οι εκπρόσωποι του οργανισμού, θα περιλαμβάνει και τους Σιδηροδρομικούς Άξονες Δυτικής Ελλάδας.Αντίστοιχη διερεύνηση είναι σκόπιμο να γίνει για την επιτάχυνση της κατασκευής των Σιδηροδρομικών Αξόνων της Δυτικής Ελλάδας οι οποίοι αποτελούν τον Άξονα Προτεραιότητας 29 των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (Δ.Δ.Μ.) και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες σιδηροδρομικές γραμμές :α) Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Καλαμπάκα, που ολοκληρώνει τον οριζόντιο σιδηροδρομικό άξονα Ηγουμενίτσα-Βόλοςβ) Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Αντίρριο-Ρίο-Καλαμάτα, που συνιστά τον κατακόρυφο σιδηροδρομικό άξονα της Δυτικής Ελλάδαςγ) Καλαμπάκα-Κοζάνη, που συνδέει την Κεντρική με τη Βόρεια ΕλλάδαΗ δημιουργία των δυτικών σιδ/κών αξόνων στοχεύει κυρίως:-στη σιδ/κή σύνδεση των περιοχών της Δυτικής Ελλάδας που σήμερα στερούνται σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης-στην απευθείας διασύνδεση της χώρας με την Ιταλία και, μέσω αυτής, με τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης-στην επέκταση του ρόλου της Ελλάδας ως συνδετικού κρίκου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, μέσω του οριζόντιου άξονα Ηγουμενίτσα-Βόλος.