Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

Προσλήψεις ανέργων στους Δήμους

Προσλήψεις ανέργων στους Δήμους: Όλες οι θέσεις που κατανεμήθηκαν στους ΟΤΑ της Θεσπρωτίας
Τον τρόπο κατανομής των 15.000 θέσεων από τις συνολικά 20.000- που προορίζονται για ανέργους σε δήμους και νομικά τους πρόσωπα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, κοινοποίησε η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Το κορυφαίο αυτοδιοικητικό όργανο έδωσε στην δημοσιότητα τον αριθμό των ανέργων που μπορούν να απορροφήσουν πλέον οι δήμοι της χώρας, αναλυτικά, ανά νομό και περιφέρεια. Αρχικώς η κατανομή έγινε σε επίπεδο νομών, λαμβανομένου υπόψη τού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά και του ποσοστού ανεργίας, ενώ δευτερευόντως - ανά δήμο- τέθηκαν τα κριτήρια του πληθυσμού και του αριθμού των δημοτικών διαμερισμάτων. Η ΚΕΔΚΕ υπογραμμίζει πάντως ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του προγράμματος είναι η υπογραφή του σχετικού μνημονίου με τον ΟΑΕΔ και η ψήφιση της διάταξης από το Α΄ Θερινό Τμήμα της Βουλής.
Οι θέσεις για τους ΟΤΑ της Θεσπρωτίας έχουν κατανεμηθεί ως εξής:
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Αχέροντα 5
Ηγουμενίτσης 28
Μαργαριτίου 7
Παραμυθιάς 19
Παραποτάμου 4
Πέρδικας 4
Σαγιάδας 5
Σουλίου 2
Συβότων 6
Φιλιατών 23