Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Η κόρη του Καντάφι, θα ηγηθεί της Αντίστασης στο ΝΑΤΟ!

Η κόρη του Καντάφι, θα ηγηθεί της Αντίστασης στο ΝΑΤΟ! Aisha, η Μητέρα του έθνους θα οδηγήσει την Αντίσταση ενάντια στο ΝΑΤΟ και τους τρομοκράτες! - Η κόρη του Καντάφι


30η Ιανουαρίου του 2016

Ξαναγυρισε! Ο Σωτήρας μας! Η κόρη του Καντάφι στη Λιβύη θα οδηγήσει την αντίσταση κατά του ΝΑΤΟ και των τρομοκρατών . Μια δήλωση από την Aisha, που είναι τώρα η ηγέτης της αντίστασης οτι θα σχηματίσουν μια υπόγεια κυβέρνηση! Για πρώτη φορά σε τέσσερα χρόνια, από το Νοέμβριο του 2011, η κόρη του Καντάφι Αΐσα έκανε έκκληση προς τον λαό της Λιβύης. Όπως προκύπτει από δύο έγγραφα που δημοσιεύθηκαν, μετά την «αιχμαλωσία» στην Αλγερία και το Ομάν, η Aisha του Καντάφι για πρώτη φορά κήρυξε τον εαυτό της μετά την πτήση από την Αλγερία και το Ομάν, να γίνει ηγέτης της αντίστασης σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα - στην παραμονή της νέας επέμβασης του ΝΑΤΟ. Ως αντιστράτηγος του στρατού της Λιβύης, ανέφερε την πίστη με την αιτία του θρυλικού πατέρα της, και κάλεσε τους Λίβυους να "ξυπνήσουν" για να κερδίσουν, να είναι νικηφόροι, "για να επιστρέψουν στην κυβέρνηση της Τζαμαχιρία». **** Η κόρη του Καντάφι στη Λιβύη θα οδηγήσει την αντίσταση κατά του ΝΑΤΟ και των τρομοκρατών Η Aisha του Καντάφι εγγυαται κατά τους επόμενους μήνες οτι θα σχηματίσουν μια «υπόγεια κυβέρνηση" με "γνωστους Λίβυους,« πιστοί του Καντάφι, ο οποία θα ενεργεί ως πληρεξούσιος στη Λιβύη και στο εξωτερικό. Αναλύοντας τη σημερινή κατάσταση, επέκρινε τον σημερινο στρατό ότι είναι "ένα τρελό μείγμα από αναρχικούς» για την επιλογή τους "Πολεμο για αυτόν που πληρώνει.« Η κόρη του Καντάφι ειπε για αυτούς που την κατηγορούν για τη χρήση της πράσινης σημαίας της Τζαμαχιρία για την πρόσληψη των οπαδών και την ενίσχυση των φυλών στην κυβέρνηση, κάτω από τη σκιά του οποίου εισέρχονται σε μια συμμαχία με τους ισλαμιστές. Οι φυλές των Τουαρέγκ και Toubou είχαν κατηγορηθεί για αποσχιστικές τάσεις και συνωμοσία με την κυβέρνηση του Τομπρούκ. Η Aisha του Καντάφι κάλεσε τις λιβυκές ένοπλες δυνάμεις και τους στρατιώτες για να της φέρουν τον όρκο της ως αρχιστράτηγος "για την ανοικοδόμηση της χώρας.» «Το όνομά μου επιβάλλει σε μένα το καθήκον και μου δίνει το δικαίωμα να προΐσταμαι και να ζητήσω την πίστη στη μάχη," - γράφει αυτή η γενναία γυναίκα, η οποία κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχασε το σύζυγό της και τα δύο παιδιά. Σήμερα, είναι έτοιμη να γίνει ένα «σύμβολο του έθνους" και στο ίδιο επίπεδο με ένα πορτρέτο του Καντάφι ζητά το πορτραίτο του ως «σύμβολο της αποστολής» για την «αναγέννηση της εθνικής ενότητας". Μιλώντας για τους Λίβυους ως "τα παιδιά της", σύγκρινε τον εαυτό της με την« μητέρα »που θα παλέψει για τα παιδιά τους. Μιλώντας για την τρομοκρατική "Αλ Κάιντα", η οποία ανέτρεψε τον Καντάφι το 2011, η Aisha του Καντάφι επεσήμανε προφητικά ότι η καταστροφή της και τον αφανισμό της» η δική της ανάσα της τρέλας να χωρίσει, θα πάψει να υπάρχει": "οι απεργίες μας – είναι τίποτα σε σύγκριση με εκείνα που οι ίδιοι προκάλεσαν . "Η ίδια σημείωσε ότι είμαστε" έτοιμοι για αυτό το θανάσιμο αγώνα "κατά την οποία οι τρομοκράτες θα αντιμετωπίσουν ένα έθνος, « ένα έθνος οποσδηποτε. "Ωστόσο, η Aisha του Καντάφι καθιστά σαφές ότι ο πόλεμος" δεν θα τελειώσει με τη νίκη μας. "Εν κατακλείδι, υποσχέθηκε να γράψει μια νέα θεραπεία. Σύμφωνα με φήμες, η έντυπη έκδοση αυτής της έκκλησης κρυφά διανέμεται τόσο στην πρωτεύουσα της Λιβύης - Τρίπολης και Τομπρούκ, και στο εγγύς μέλλον αναμένεται από την ομιλία της στην τοπική τηλεόραση.


Η κόρη του Καντάφι, θα ηγηθεί της Αντίστασης στο ΝΑΤΟ! Aisha, Mother Of The Nation, Will Lead Resistance Against NATO And Terrorists ! – Daughter Of Gaddafi

January 30, 2016

She is back! Our Savior! The daughter of Gaddafi in Libya will lead the resistance against NATO and terrorists (Special Edition Also In Russian Text ) A declaration by Aisha, that she is now the leader of the resistance and to form an underground Government! For the first time in four years, since November of 2011, daughter Aisha Moammar Gadhafi made an appeal to the Libyan people. It follows from two published letters, after the “captivity” in Algeria and Oman. Aisha Gaddafi for the first time declared herself after the flight from... Algeria and Oman, to become a leader of the resistance at a crucial moment for the country – on the eve of a new NATO intervention. As Lieutenant-General of the Libyan army, she reported on loyalty to the cause of her legendary father, and urged Libyans to “wake up” to win, to be victorious, “to return to the Jamahiriya government.” **** The daughter of Gaddafi in Libya will lead the resistance against NATO and terrorists Aisha Gaddafi guarantees in the coming months to form an “underground government” with “known Libyans,” Gaddafi’s faithful, who will act as a proxy in Libya and abroad. Analyzing the current situation, she criticized former army rolling in “a crazy mixture of anarchists” for their choice of “War of the one who pays.” Gaddafi’s daughter accused them of using the green flag of Jamahiriya for the recruitment of supporters and strengthening tribal government, under the shadow of which they enter into an alliance with the Islamists. The tribes of the Tuareg and Toubou she was accused of separatism and conspiracy with the government of Tobruk. Aisha Gaddafi called on the Libyan Armed Forces soldiers to bring her oath as the commander in chief “to rebuild the country.” “My name imposes on me the duty and gives me the right to be headed and ask for my loyalty in battle,” – writes this brave woman, who during the war lost her husband and two children. Today, she is ready to become a “symbol of the nation” and on par with a portrait of Gaddafi calls for his own portrait as “a symbol of the mission” for the “rebirth of national unity.” Speaking of Libyans as “my children”, she compared herself with the “mother” who will fight for their children. Talking about the terrorist “Al Qaeda”, who overthrew Gaddafi in 2011, Aisha Gaddafi prophetically noted that their ruin and demise ‘own breath of madness and will split, cease to exist “:” Our strikes – nothing compared with those that they caused themselves. ” She noted that we are “ready for this deadly combat” in which the terrorists would face a nation, a “one nation.” However, Aisha Gaddafi makes it clear that the war “will not end with our victory.” In conclusion, she promised to write a new treatment. According to rumors, the printed version of this appeal secretly distributed in both the capital of Libya – Tripoli and Tobruk, and in the near future is expected of her speech on local television.